Przypominamy, że uczniowie bądź absolwenci, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą być zobowiązani do wniesienia opłaty za egzamin. Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie jest zamieszczony komunikat w którym znajduje się informacja kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i w jakiej formie należy dokonać płatności. Prosimy również o zwrócenie uwagi na aktualną wysokość opłaty, ponieważ wiele zdających wpłaca kwotę niższą od obecnie obowiązującej stawki. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dostępnym pod adresem http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3095.

Opłatę za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnieść nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu. W sesji styczeń – luty 2019 roku termin ten przypada na 11 grudnia 2018 roku. Wpłaty dokonane po tym terminie będą zwracane, a uczniowie nie będą mogli przystąpić do egzaminu.

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie