15 marca 2018 r. odbyły się XI Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych Uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych „Ku przyszłości zawodowej”.

Nasza szkoła brała udział w tym wydarzeniu, promowała i prezentowała swoją ofertę edukacyjną.
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali kierunki kształcenia: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu kolejowego (nowość) oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (nowość), przestawili w formie folderów informacyjnych, pokazów multimedialnych, zaprezentowali eksponaty oraz efekty nauki praktycznej w szkole.

Liczymy, że dzięki tej formie prezentacji uczniowie, przed którymi stoi wybór szkoły, będą mieć choć trochę ułatwiony wybór i mamy nadzieję, że do nas przybędą w roku szkolnym 2018/2019!

Dziękujemy pani Dyrektor Alinie Brochockiej, Pani wicedyrektor Marcie Brodzik, nauczycielom: Pani Joannie Rak, Panu Łukaszowi Wawrzyszczukowi , pracownikom naszej szkoły: Panu Alfredowi Krasnodębskiemu i Panu Leszkowi Rowickiemu oraz uczniom: Bobrowskiej Patrycji, Chraniukowi Tomaszowi, Chromińskiemu Bartoszowi, Chruściel Karolinie, Ciecierze Kacprowi, Gawron Klaudii, Gościckiemu Mateuszowi, Grabowskiemu Jakubowi, Jóżwik Katarzynie, Jurkowi Wojciechowi, Osial Karolinie, Skibskiemu Mateuszowi, Szczygielskiej Paulinie, Tołwińskiemu Mateuszowi, Tomaszewskiemu Dominikowi za zaangażowanie, współpracę i entuzjazm.

Tekst: Maciej Piotrkowicz

   
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Logowanie