Dnia 25 kwietnia 2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, czyli popularna „Kolejówka” otworzyła swe drzwi dla wszystkich chętnych, którzy w przyszłym roku zechcą podjąć tu naukę na wybranym przez siebie kierunku. Uczniowie mogą kształcić się w takich zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik geodeta, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego (nowość) oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (nowość).

To specjalnie dla gimnazjalistów i ich rodziców przygotowano prezentacje poszczególnych kierunków i pracowni. Nie zabrakło też wystaw i wszystkiego, co stanowi potwierdzenie życia naukowego i kulturalnego w szkole. Uczniowie prezentowali swą działalność w ramach wolontariatu, który od wielu lat prężnie działa w szkole, a młodzież włącza się i organizuje wiele akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących.

Goście mieli okazję porozmawiać z przyszłymi pracodawcami, m. in., przedstawicielami firmy GEOIDA, reprezentantami PKP Intercity i PKP PLK S. A, z którymi szkoła podpisała umowy patronackie, w ramach których uczniowie mają zapewnione praktyki zawodowe, staże szkoleniowe, a także gwarancję zatrudnienia. |Gościliśmy również Naczelnika Wydziału Dróg Urzędu Miasta Siedlce, który potwierdził, że proponowane kierunki to zawody z przyszłością.  Szkolnictwo zawodowe w Polsce, podobnie jak cała oświata, podlega ciągłym przeobrażeniom. Jak to się przekłada na efektywność na rynku pracy?  Jak ważny jest problem szkolnictwa zawodowego? Te zagadnienia były głównym tematem rozmów uczniów z przyszłymi pracodawcami. To, co czynią wszyscy w zakresie nauki na poziomie szkolnictwa zawodowego  jest niezwykle istotne dla młodych ludzi, którzy stanowią podmiot naszej szczególnej troski. Patrząc na rynek pracy i pracodawców można powiedzieć, że aby odnieść sukces  na tych rynkach najważniejszy jest poziom wykształcenia pracownika. Ważne jest jaką mamy wiedzę i doświadczenie, jakimi jesteśmy fachowcami. Zawsze, bowiem potrzeba  jest pracowników, którzy są fachowcami w swojej dziedzinie, niezależnie od kryzysu  i stopnia bezrobocia dobrze wykwalifikowani ludzie znajdą pracę.

Joanna Śpiewak

Oto krótka relacja z Dni Otwartych w Kolejówce. Film nakręcił Jakub Grabowski, uczeń klasy III o profilu technik cyfrowych procesów graficznych.

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie