3 października uczniowie klasy Ic i Id uczestniczyli pod opieką p. Moniki Nasiłowskiej i p. Joanny Wojtkowskiej-Śpiewak w gali „ Ku niepodległości”, która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Było to ważne wydarzenie dla całego środowiska lokalnego z udziałem wielu znamienitych gości. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Obejrzeliśmy trzy inscenizacje o tematyce historycznej, które nagrodzono w ramach konkursu Wojewody Mazowieckiego. W przedstawieniu wziął również udział Chór Miasta Siedlce, który zaprezentował pieśni patriotyczne.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Michał Góras, Szef Gabinetu Politycznego MKiDN; Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody; Ewa Filipowicz, Wicedyrektor Biura Wojewody; Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty; Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku;  Marek Renik, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach; Krzysztof Murawski, Kierownicy Delegatur MUW w Radomiu; Wojciech Kudelski, Prezydent Siedlec; przedstawiciele służb i inspekcji podległych Wojewodzie, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

Joanna Wojtkowska-Śpiewak

Foto:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie