KU140039.viewW dniach 26-27 września 2018 r w uczeń klasy I a, Paweł Kiełczykowski, brał udział w XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w gmachu Sejmu RP.  Organizatorami była Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w obradach młodych posłów i posłanek nie zabrakło odniesień do bieżącej polityki.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest wzorowany na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać młodym ludziom zasady polskiego parlamentaryzmu. Tegoroczna sesja odbyła się pod hasłem "Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej".
Posiedzenie rozpoczęto od przemówień gości. Swoje słowa skierował do młodzieży marszałek sejmu, Marek Kuchciński. „Obradujący w Warszawie w latach 1919-1922 Sejm Ustawodawczy potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji"

Rzecznik praw dziecka, Marek Michalak przypomniał zaś , że każdy człowiek, mały czy duży, powinien mieć prawo do swobodnego głoszenia swoich poglądów.

"Gratuluję wam, że dziś się tutaj znaleźliście, że przyjeżdżacie z pełną energią, żeby dać swój głos w sprawach was dotyczących. Ale tak jak co roku, bardzo proszę, żeby to był głos oparty na odpowiedzialności, na szacunku do drugiego człowieka, na zasadach dialogu. Żeby nikt z tej sali (...) nie musiał wyjść ze smutkiem, że został obrażony. Możemy się spierać, możemy się różnić – to jest świątynia demokracji, tutaj ciągle się różne racje zderzają – ale najważniejsze jest, żeby się szanować" – mówił. Następnie w toku posiedzenia młodzi posłowie i posłanki mogli zadać pytania Minister Edukacji Narodowej.

Następnie dzieci i młodzież zakwalifikowana do udziału w XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przyjęła uchwałę w sprawie popularyzowania wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej. Każdy z młodych polityków mógł zgłaszać poprawki do uchwały.  Młodzież zwiedziła również miejsca pamięci, dzięki wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej.

Gratulujemy Pawłowi zakwalifikowania się do udziału w sesji  i dziękujemy za godne reprezentowanie wszystkich młodych w Sejmie RP.

Joanna Wojtkowska-Śpiewak

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie