W piątek, 19 października odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego przywitali zebranych gości, podziękowali nauczycielom za poświęcenie, czas, cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce Pani Dyrektor, Aliny Brochockiej.

W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor, Alina Brochocka, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Młodzież z klasy II a i I d pod opieką p. Małgorzaty Komar przygotowała montaż muzyczno-słowny, w którym wyraziła swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły unikatową kartkę z życzeniami zaprojektowaną przez uczennice klasy IIa

Całość uświetnił koncert akordeonowy w wykonaniu ucznia klasy I d Konrada Skolimowskiego.

Małgorzata Komar

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie