W dniach 22-26 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach zorganizowano szereg zajęć profilaktycznych dla młodzieży.  Właśnie pod hasłem „Żyj zdrowo i z pasją” odbył się w siedleckiej „Kolejówce” Tydzień Profilaktyki.

- Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich naszych uczniów, bez względu na stopień ryzyka. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów -stwierdzili organizatorzy. Bardzo ważne jest rozwijanie wśród młodzieży postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych sytuacji życiowych.  Przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji jest jednym z priorytetowych zadań każdej szkoły. 

    Każdego dnia młodzież uczestniczyła w innych zajęciach o charakterze profilaktycznym. Uczniowie z klas drugich odbyli mini kurs z pierwszej pomocy, prowadzony przez doradcę zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, czyli w tzw. „Medyku”. Na zajęciach  uczyli się praktycznego  udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ułożenia w pozycji bezpiecznej, użycia defibrylatora do masażu serca.

Odbyły się też zajęcia edukacyjne dla klas pierwszych, prowadzone przez funkcjonariusza KMP w Siedlcach, p. sierż. sztab. Małgorzatę Mazurek, dotyczące cyberprzemocy, demoralizacji i odpowiedzialności karnej. Pan Robert Podniesiński – terapeuta z Siedleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Uzależnionych „Powrót z U” - poprowadził zajęcia edukacyjne z młodzieżą z klas pierwszych, mające na celu uświadomienie zagrożeń, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki, alkohol, nikotyna). Paweł „Under” Przewoźny, twórca filmowy, reżyser i mówca motywacyjny promował wśród młodzieży z klas drugich i trzecich dobre wartości, takie jak patriotyzm, wiara, pasja i życie bez nałogów. Spotkanie w szkole odbyło się w ramach projektu „Profilaktyka z SZANSĄ” realizowanego przez Siedleckie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem. Tydzień profilaktyki zakończył się zajęciami antystresowymi dla klas maturalnych, prowadzonymi przez pedagoga z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siedlcach, p. Beatę Piotrowską.

Uczniowie ze wszystkich klas przygotowali plakaty o tematyce profilaktycznej, które udekorowały w tym czasie szkołę, dotyczyły one  m.in. uzależnień (narkomanii, alkoholizmu, dopalaczy, nikotynizmu), zdrowego trybu życia, tolerancji, chorób przewlekłych (padaczki), pierwszej pomocy, piramidy prawidłowego odżywiania się.

   Tydzień profilaktyki dobiegł końca. Przyznać trzeba, że był bardzo pracowity. Wspólnie spędzony czas miał  uświadomić uczniom, że na to, czy będą zdrowi i bezpieczni, wpływ mają przede wszystkim oni sami. Koordynatorem Tygodnia Profilaktyki była Pani Monika Łopuska – pedagog szkolny, przy współpracy z Panią wicedyrektor Joanną Wojtkowską – Śpiewak i Panią Weroniką Makowską, która ze szkolnymi grafikami przygotowała baner, reklamujący to szczególne wydarzenie.

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie