wordpress hosting review at Inmotion
   

   

W ostatnim czasie jako jedyna szkoła w Polsce siedlecka „Kolejówka” wzięła udział w jednym z najbardziej prestiżowych spotkań  w branży kolejowej, czyli VIII Kongresie Kolejowym. Została także zaproszona do udziału w międzynarodowej debacie na temat transportu szynowego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach miał możliwość zaprezentowania swoich działań na kongresie. Uczniowie szkoły na sali wystawowej prezentowali swoje osiągnięcia wśród  największych firm kolejowych w Polsce. Dodatkowo młodzież  uczestniczyła we wszystkich debatach  plenarnych i sesjach równoległych. Tematyka debat była bardzo różnorodna i dotyczyła takich zagadnień, jak: „Kolej w strategii rozwoju transportu w Polsce”, „Międzynarodowe kolejowe przewozy towarowe”, „Rola infrastruktury w rozwoju ekosystemu kolejowego w Polsce” itp. Uczestnikami debat były osoby zajmujące najwyższe stanowiska w rządzie i spółkach kolejowych, m.in. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, przewodniczący sejmowej komisji infrastruktury Bogdan Rzońca, prezes PKP SA Krzysztof Mamiński, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel oraz wielu przedstawicieli świata przemysłu i biznesu kolejowego, w tym prezesów czołowych spółek.

- To wyjątkowy czas dla polskiej kolei. Dążymy do tego, aby była ona nowoczesna, komfortowa i punktualna. Do 2023 roku na rozwój kolei przeznaczymy ponad 100 mld zł – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.
Uczniowie szkoły mieli również możliwość poznać najnowsze nowinki technologiczne, jakie są wprowadzane w spółkach kolejowych np. obsługa aplikacji szkoleniowej dla pracowników PKP Energetyka.

Kongres Kolejowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń dotyczących transportu szynowego w Polsce. Odbywa się pod patronatem honorowym ministra infrastruktury.

Szkoła została także zaproszona na zorganizowaną przez Instytut Kolejnictwa we współpracy  z UIC   “Global Debate on Mobility Challenges for the Future Society” debatę, która odbyła się w Hotelu InterContinental w Warszawie. Konferencja była tłumaczona symultanicznie (polski/angielski/rosyjski). Wnioski i dyskusje z debaty posłużą jako wkład do opracowania zaktualizowanej wersji międzynarodowego dokumentu UIC pt. Global Vision for Railway Development. IRRB ( International Railway  Research Board ) jest to organizacja instytucji zajmujących się badaniami i rozwojem kolei, działająca pod auspicjami UIC, której członkiem jest Instytut Kolejnictwa. Podjęła ona inicjatywę zorganizowania konferencji o przyszłości kolei “ Global Debate on Mobility Challenges for the Future Society ” (Globalna debata o wyzwaniach mobilności dla społeczeństwa. Celem tego spotkania było pobudzenie kreatywnej i niestandardowej dyskusji dotyczącej potrzeb transportu i idealnego systemu transportowego 2050, jak również roli jaką będzie w niej pełnić kolej czy sterowany system transportu.

Debata skupiła się na następujących obszarach: „Nowe koncepcje systemu mobilności”, „Zintegrowany system transportu”, „Technologie informacyjne – nowe możliwości i zagrożenia”, „Konkurencyjność podmiotów zajmujących się transportem”, „Zrównoważony rozwój i odporność systemu transportowego”. Debata rozpoczęła się powitaniem i wykładami Pana Jean-Pierre Loubinoux – Dyrektora Generalnego UIC, Prof. Prof. Borysa Lapidusa –  Przewodniczącego IRRB (RŻD) oraz Dyrektora IK i Vice-Przewodniczącego IRRB Pana Andrzeja Żurkowskiego. Po oficjalnej ceremonii otwarcia nastąpiły wystąpienia pięciu prelegentów, które powiązano z pięcioma obszarami tematycznymi wymienionymi powyżej. W sesji popołudniowej odbyło się pięć równoległych dyskusji, związanych z tymi obszarami tematycznymi.

Udział w debacie i kongresie jest cennym doświadczeniem dla młodzieży ZSP nr 6 i szansą rozwoju szkoły, która jako jedyna placówka oświatowa mogła wziąć czynny udział w tych wielkich projektach.

ZSP nr 6 w Siedlcach

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie