Dnia 21 marca 2019 r. odbyła się w naszej szkole XXVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR 2019”. Do udziału w konkursie zgłosiło się 13 uczniów (3 w kategorii „Junior” z klasy 1b i 1c oraz 10 w kategorii „Student” z klas 2d, 3b, 3c i 4b).

Patronat nad konkursem sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorem regionalnym konkursu jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki. W szkołach wielu krajów dzień ten stał się już prawdziwym świętem, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu, ale stanowiącym też wspólną intelektualną zabawę.

Konkurs przeprowadzany jest w formie 75-minutowego testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 zadań, podzielonych na kategorie pytań za 3, 4 i 5 punktów (koszt punktowy przekłada się na poziom trudności). W odpowiedziach podanych jest pięć rozwiązań, z których tylko jedno jest poprawne. Rozwiązujący otrzymuje odpowiednią ilość punktów za podanie poprawnej odpowiedzi, 0 punktów za brak rozwiązania, a za błędną odpowiedź lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi odejmowane jest 25% odpowiedniej liczby punktów za dane pytanie. Każdy uczestnik otrzymuje 30 punktów początkowych, więc minimalna końcowa ilość punktów wynosi 0. Maksymalna liczba punktów to 150.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu w naszej szkole czuwały koordynator p. Barbara Wierzejska i p. Edyta Niedziółka.

 

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie