ZSP6 rek 1
ZSP6 rek 2
ZSP6 rek 3
tgipc tg
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 4
tbk ttk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 5
tets tasrk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 6
tpk mpk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek buf
   
   
   

Dnia 20 września 2019 r. podczas uroczystości ślubowania uczniów kl. I podpisano umowy o praktyczną naukę zawodu z PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. Tym razem dotyczą one uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych w utworzonej w tym roku Branżowej Szkole I stopnia nr 6. Branżowa Szkoła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach jest eksperymentem pedagogicznym. Utworzono ją na prośbę i we współpracy ze spółkami kolejowymi. PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. potrzebują pracowników, zwłaszcza do obsługi i napraw. Dlatego to właśnie spółki kolejowe umożliwiają naszym uczniom praktyczne przygotowanie do zawodu. Dzięki temu zaraz po ukończeniu szkoły będą mogli podjąć pracę. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia.

Dla upamiętnienia przyjęcia uczniów klas I do społeczności uczniowskiej i podpisania umów o praktyczną naukę zawodu w utworzonej Branżowej Szkole I stopnia nr 6 posadzono dąb. Niech przyszłym pokoleniom uczniów daje świadectwo. Niech w przyszłej swej wielkości i majestacie, świadczy o ważności szkoły, w której wzrastać ma potęga wiedzy jej uczniów.

Współpraca szkoły ze spółkami kolejowymi naprawdę się opłaca. Szkoła nie tylko kształci w konkretnych zawodach, ale gwarantuje też swoim absolwentom zatrudnienie. Nic zatem dziwnego, że przybywa też uczniów zainteresowanych ciekawą ofertą kształcenia.

Monika Kowalczyk

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50