ZSP6 rek 1
ZSP6 rek 2
ZSP6 rek 3
tgipc tg
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 4
tbk ttk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 5
tets tasrk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 6
tpk mpk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek buf
   
   
   

Dnia 19 grudnia 2019 r. nauczyciele, pracownicy administracyjni i fizyczni podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele będący obecnie na emeryturach, ale mocno związani z naszą szkołą. W świąteczny nastrój swoim występem, pięknym śpiewem kolęd i pastorałek wprowadzili wszystkich uczniowie z klasy I ap, przygotowani przez  p. M. Kowalczyk.

 

 

 

 

Zaś 20 grudnia 2019 r. młodzież z klas IV b i IV c, III a, III b, III c, I cp, I ag oraz I dg pod opieką p. J. Oknińskiej i p. A. Kanickiej, przygotowała Koncert Bożonarodzeniowy wraz z Jasełkami. Kolędy i piosenki świąteczne prezentowane były w trzech językach - polskim, angielskim i niemieckim. Koncert odzwierciedlił atmosferę zbliżających się świąt w sposób tradycyjny oraz nowoczesny. Jasełka przedstawiane przez uczniów z klas IV c, IV b, III c i I cp, przeplatane były utworami muzycznymi, wierszami oraz rozważaniami o tematyce świątecznej, skłaniającymi do refleksji nad naszym życiem. Całe widowisko odbywało się w przepięknej scenografii przygotowanej przez p. M. Karpik oraz uczniów z klasy II a. Młodzież naszej szkoły wspaniale zaprezentowała swoje wokalne i aktorskie umiejętności.

 Po części artystycznej, pani dyrektor Alina Brochocka złożyła uczniom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne.

Agnieszka Kanicka
Joanna Oknińska
Monika Kowalczyk

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50