Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi.

   03.03.2020 już po raz kolejny odwiedziliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach. Nie zabrakło dawców honorowych, jak też i tych, którzy po raz pierwszy chcieli oddać swój najcenniejszy dar, czyli krew. Tego dnia zarejestrowało się 25 osób, a finalnie krew oddało aż 19 osób, dzięki czemu w sumie oddano ponad 8 litrów krwi.

   Honorowym dawcom krwi gratulujemy podjęcia takiej decyzji oraz składamy ogromne wyrazy szacunku i podziękowania.

J. Rak

 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50