ZSP6 rek 1
ZSP6 rek 2
ZSP6 rek 3
tgipc tg
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 4
tbk ttk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 5
tets tasrk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 6
tpk mpk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek buf
   
   
   

  W dniach 24 – 28 lutego 2020 r odbył się w naszej szkole Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia. Każdy dzień obfitował w liczne atrakcje, zachęcające młodzież do zdrowego i bezpiecznego życia. W tych dniach zorganizowano wiele działań, mających na celu kształtowanie bezpiecznych zachowań. Realizacja podjętych przedsięwzięć miała charakter profilaktyki uniwersalnej, czyli wspierającej wszystkich uczniów w prawidłowym i zdrowym stylu życia. Chodziło o przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji i wzmocnienie czynników chroniących. Na zajęciach zwrócono uwagę na najbardziej rozpowszechnione wśród młodzieży szkolnej zagrożenia, nauczono technik udzielania pierwszej pomocy oraz skutecznych metod uczenia się.

Każdego dnia młodzież uczestniczyła w innych zajęciach o charakterze profilaktycznym.

Uczniowie z klas drugich odbyli mini kurs z pierwszej pomocy, prowadzony przez doradcę zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, czyli w tzw. „Medyku”. Na zajęciach uczyli się praktycznego udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, utracie przytomności, ułożenia w pozycji bezpiecznej, użycia defibrylatora do masażu serca. Mieli okazję zwiedzić szkołę i obejrzeć typowe sale, w których uczniowie kształcą się na kierunkach medycznych.

Odbyły się też zajęcia edukacyjne z młodzieżą klas pierwszych, prowadzone przez funkcjonariusza KMP w Siedlcach panią sierż. sztab. Małgorzatę Mazurek, dotyczące cyberprzemocy, demoralizacji i odpowiedzialności karnej.

Tydzień profilaktyki zakończył się zajęciami dla uczniów z klas pierwszych, dotyczącymi skutecznych i praktycznych metod uczenia się. Przeprowadziła je pani pedagog z Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Siedlcach Beata Piotrowska.

Tydzień profilaktyki dobiegł końca. Trzeba przyznać, że był bardzo pracowity. Wspólnie spędzony czas miał uświadomić uczniom, że na to, czy będą zdrowi i bezpieczni, często mają wpływ oni sami. Miejmy nadzieję, że cel został osiągnięty.

Koordynatorem Tygodnia Profilaktyki Przeciwko Uzależnieniom była pani Monika Łopuska – pedagog szkolny, przy współpracy z  wychowawcami klas.

Monika Łopuska – pedagog szkolny

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50