plakat 200

Cele konkursu:

  • popularyzowanie działań artystycznych,
  • rozwijanie kreatywności młodzieży,
  • promowanie młodych talentów,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń lub grupa uczniów (do 6 osób).


   LR    34    Read more...

„NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ, WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ..!”

Dnia 16 października 2018 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury uczczono 40.rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II. Tę uroczystość zorganizowali animatorzy i członkowie Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”, a uświetnili swoją obecnością pani wiceprezydent Anna Sochacka, pracownicy Miejskiego Ośrodka kultury, nauczyciele i uczniowie, a wśród nich młodzież z klasy 3a wspólnie z wychowawczynią p. Moniką Kowalczyk. Pierwsza część uroczystości to wspólne śpiewanie ulubionych pieśni św. Jana Pawła II i recytacje autorskich wierszy młodzieży. W drugiej części ogłoszono wyniki konkursu poetyckiego „Przystanek Niepodległa” oraz zaprezentowano książkę poetycką „Młodzi o i dla…Niepodległej”. Książka „Młodzi o i dla…Niepodległej” powstała w ramach realizacji projektów związanych z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości, koordynowanych przez animatorów Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Siedlce. Wiersze, które pojawiły się w tej książce to teksty wypracowane podczas szkolnych spotkań literackich, młodzieżowych warsztatów poetyckich. To głos młodych ludzi, którzy o ojczyźnie wypowiedzieli się własnymi słowami, sercem, wyobraźnią, wiedzą. Książka ta będzie też w naszej szkolnej bibliotece. Należy po nią sięgnąć, bo to przecież „młoda i piękna poezja ojczyźniana”.


   LR    22    Read more...

Dnia 8 października 2018 r. odbył się w naszej szkole „Dzień kultury niemieckiej”. Uczniowie klas 2a i 2c zaprezentowali nam   korzyści płynące  z nauki języka niemieckiego oraz zapoznali  ze  zwyczajami  panującymi w krajach niemieckojęzycznych. Wysłuchaliśmy ciekawostek  dotyczących tradycji Niemiec oraz wiersza w języku niemieckim. Poznaliśmy wiele nowych zwrotów oraz usłyszeliśmy je w wersji bawarskiej.  Wiele emocji wywołał taniec bawarski,  a umiejętności muzyczno-językowe naszych uczniów mogliśmy zauważyć podczas wspólnego wykonania piosenki w języku niemieckim.

.

.


   LR    96    Read more...

   5 października 2018 w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca 2. edycję konkursu „Niezwyciężeni 1918. Ofiary totalitaryzmów”. Prezes IPN dr Jarosław Szarek przedstawił główne założenia konkursu. Poświęcony jest on osobom odznaczonym Medalem lub Krzyżem Niepodległości, którzy podczas II wojny światowej i po niej stały się ofiarami totalitaryzmów - nazistowskiego bądź komunistycznego.

   Następnie dyrektor Biura Edukacji Narodowej Adam Hlebowicz podsumował pierwszą edycję konkursu „Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej. W tej części konferencji przedstawiona została praca naszej uczennicy Pauliny Marciniak - laureatki konkursu 1. edycji. Poproszono ją również o zabranie głosu w sprawie bohatera filmu oraz pracy nad samym projektem. Głos zabrała również Anna Poniatowska – nauczycielka historii, bibliotekarka, opiekunka projektu.


   LR    32    Read more...

4 października 2018 r. sala gimnastyczna naszego technikum  na dwie godziny zamieniła się w mini poligon wojskowy, na którym dokonano symbolicznych otrzęsin klas pierwszych. Organizatorzy uroczystości, uczniowie klasy IIIb i IIa, zaproponowali swoim młodszym kolegom zabawę w stylu militarnym, która zdecydowanie przypadła do gustu pierwszoklasistom.

 W ławie gości honorowych zasiadła Dyrekcja szkoły: p. Alina Brochocka, p.Marta Brodzik i p.Joanna Wojtkowska – Śpiewak. 

Aby zachęcić uczniów klas pierwszych do wspólnej zabawy,  „żołnierze klas starszych” przygotowali wiele ciekawych konkurencji. Pierwszym zadaniem pierwszaków było przygotowanie prezentacji swojego oddziału. Tu wszystkie klasy wykazały się kreatywnością, muzykalnością  i poczuciem humoru. Młodzież  musiała  też zmierzyć się z następującymi konkurencjami: musztra wojskowa,  karaoke żołnierskich pieśni , kalambury , picie mleka, obieranie ziemniaków  czy przeciąganie liny. Duży wkład wnieśli również wychowawcy klas I: p. Maria Karpik, p. Joanna Rak, p. Grażyna Malinowska i p. Monika Nasiłowska, którzy dzielnie wspierali swoich wychowanków  w boju.   Rywalizacja była bardzo zacięta, ale jednocześnie panowała miła i serdeczna atmosfera.


   LR    143    Read more...

3 października uczniowie klasy Ic i Id uczestniczyli pod opieką p. Moniki Nasiłowskiej i p. Joanny Wojtkowskiej-Śpiewak w gali „ Ku niepodległości”, która odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Było to ważne wydarzenie dla całego środowiska lokalnego z udziałem wielu znamienitych gości. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Obejrzeliśmy trzy inscenizacje o tematyce historycznej, które nagrodzono w ramach konkursu Wojewody Mazowieckiego. W przedstawieniu wziął również udział Chór Miasta Siedlce, który zaprezentował pieśni patriotyczne.
W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Michał Góras, Szef Gabinetu Politycznego MKiDN; Alicja Walecka, Dyrektor Biura Wojewody; Ewa Filipowicz, Wicedyrektor Biura Wojewody; Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty; Marlena Mazurska, Kierownik Delegatury MUW w Płocku;  Marek Renik, Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach; Krzysztof Murawski, Kierownicy Delegatur MUW w Radomiu; Wojciech Kudelski, Prezydent Siedlec; przedstawiciele służb i inspekcji podległych Wojewodzie, rodzice, nauczyciele i uczniowie.


   LR    70    Read more...

27 i 28 września 2018 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach czytano powieść Władysława Stanisława Reymonta pt. „Fermenty”. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IV a, o profilu technik cyfrowych procesów graficznych, Krzysztof Dziwulski, związany z grupą literacką Witraż, działającą przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.

Akcja „Czytamy dzieła Reymonta” kontynuowana jest przez cały rok. Tym razem powieść „Fermenty” czytali politycy, samorządowcy, dziennikarze, sportowcy, nauczyciele i uczniowie.  Gościem honorowym była p. Joanna Żółkowska, pochodząca z Siedlec, aktorka filmowa i teatralna, związana z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Na koncie ma wiele ról filmowych i teatralnych. Joanna Żółkowska jest również autorką autobiograficznej książki pod tytułem „Układanka”, a w 2013 roku została odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.


   LR    62    Read more...

KU140039.viewW dniach 26-27 września 2018 r w uczeń klasy I a, Paweł Kiełczykowski, brał udział w XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w gmachu Sejmu RP.  Organizatorami była Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w obradach młodych posłów i posłanek nie zabrakło odniesień do bieżącej polityki.

Sejm Dzieci i Młodzieży jest wzorowany na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać młodym ludziom zasady polskiego parlamentaryzmu. Tegoroczna sesja odbyła się pod hasłem "Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej".
Posiedzenie rozpoczęto od przemówień gości. Swoje słowa skierował do młodzieży marszałek sejmu, Marek Kuchciński. „Obradujący w Warszawie w latach 1919-1922 Sejm Ustawodawczy potwierdził suwerenność Polski, doprowadził do scalenia ziem wchodzących wcześniej w skład państw zaborczych oraz stworzył filary ustrojowe nowoczesnej demokracji"


   LR    55    Read more...

     Każdego roku w ZSP nr 6, czyli siedleckiej „Kolejówce” uroczyście świętowany jest Europejski Dzień Języków, aby uświadomić młodzieży, że nie jesteśmy tylko Polakami, ale i Europejczykami. Tym razem jednak, w celu zaangażowania w obchody jak największej części szkolnej społeczności, zorganizowany został Tydzień Języków Obcych.  

     Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali kolejno Dzień Brytyjski (p. A. Fatyga), Dzień Rosyjski (p. E. Piekart) oraz Dzień Niemiecki (p. J. Oknińska),  w czasie którego uczniowie poznali wiele nowych zwrotów oraz usłyszeli je w wersji bawarskiej.  Wiele emocji wywołał taniec bawarski, a umiejętności muzyczno-językowe można było zauważyć podczas wspólnego śpiewania.


   LR    14    Read more...

Gdy słyszymy o zespole Downa niemal od razu przychodzi nam na myśl osoba o charakterystycznym wyglądzie, dziwnym zachowaniu i z upośledzeniem umysłowym. Chociaż wydaje się, że większość z nas wie, na czym ta choroba polega, to nie mamy tak naprawdę wiedzy jak wygląda życie osoby z dodatkowym chromosomem 21. Dzieci z zespołem Downa, mimo że wymagają od rodziców dodatkowej troski, czasu i wysiłku w wychowaniu, przynoszą tym, którzy z nimi obcują wiele pozytywnych doświadczeń.

Dzieci z zespołem Downa wspaniale potrafią śmiać się i cieszyć z życia, a także codziennie okazywać miłość  i wielkie serce swoim bliskim. Odpowiednio wspierane i stymulowane w rozwoju, mogą osiągnąć wiele umiejętności
i zdolności, a w przyszłości mogą stać się całkowicie samodzielnymi dorosłymi ludźmi. Są tak jak my – ludzie zdrowi – utalentowani, co udowodniło Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”, organizując wzorem lat ubiegłych spotkanie „sprawnych” i „niepełnosprawnych”.


   LR    84    Read more...

Dnia 23 września br. przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Kolejarzy Poległych na Podlasiu. O godzinie 10.15 w kościele pw. św. Ducha została odprawiona Msza Św. koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Biskupa Siedleckiego  z udziałem kilkudziesięciu pocztów sztandarowych z całej Polski. Następnie przemaszerowano ulicami Siedlec na Plac Zdanowskiego, przy dworcu PKP, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości.

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Komitetu Odbudowy Pomnika  upamiętniono w ten sposób kolejarzy poległych w trakcie II wojny światowej. W wydarzeniu wzięli udział znamienici goście, m. in. ministrowie Krzysztof Tchórzewski i Andrzej Adamczyk, włodarze miasta z prezydentem miasta Siedlce, Wojciechem Kudelskim na czele oraz przedstawiciele spółek kolejowych. Delegacja naszej szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych. Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli zawodu przygotowali stoisko, na którym prezentowano m. in. filmy promujące szkołę oraz kroniki. Szczególne zainteresowanie wzbudził pociąg PKP Intercity „Niepodległa”, który każdy z zainteresowanych mógł zwiedzić.


   LR    197    Read more...

Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1306/361/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. Pani mgr inż. Weronice Makowskiej, nauczycielowi przedmiotów poligraficznych na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej w naszej szkole, został przyznany tytuł laureata konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2017/2018 w ramach projektu Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Komisja powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego doceniła zaangażowanie Pani Makowskiej w opiekę nad stypendystą Łukaszem Wysockim, uczniem klasy 4aT oraz oryginalne i innowacyjne podejście do współpracy nauczyciela ze zdolnym uczniem.

Decyzją Komisji Pani Makowska została jednym z najlepszych opiekunów stypendysty z całego Mazowsza i wzięła wspólnie ze stypendystą udział w uroczystej gali, która odbyła się 12 września 2018 roku w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Wszystkim nagrodzonym nauczycielom składali gratulacje oraz wręczyli dyplomy z nagrodami marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.


   LR    171    Read more...

17 września br., w Siedlcach odbyły się obchody 79. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. W uroczystościach na terenie miasta uczestniczył również poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach wraz z delegacją nauczycieli: p. dyrektor Aliną Brochocką i p. Markiem Próchenko.

Siedleckie obchody ataku Armii Czerwonej na Polskę rozpoczęły się mszą św., odprawioną w kościele garnizonowym w intencji Obrońców Ojczyzny Poległych i Pomordowanych na Wschodzie.

Po mszy św., nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości, w towarzystwie Orkiestry Wojskowej, na Skwer Wileński gdzie pod pomnikiem Żołnierzy V i VI Brygady Wileńskiej odbyły się główne uroczystości.


   LR    124    Read more...

uwolnij ksiazke 200Od 18 września 2018 r. w naszej szkole ruszyła Akcja Bookcrossing –„Uwolnij książkę”. Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 r. i wzbudza duże zainteresowanie. Bookcrossing powstał, aby „uwalniać książki”, a tym samym dawać innym radość czytania. „Uwalnianie książek” - to idea nieodpłatnego przekazywania książek innym osobom, polegająca na pozostawianiu ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach specjalnie oznaczonych.

W myśl tej idei nauczyciele bibliotekarze zaprosili wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców do włączenia się w tę akcję. Okazało się, że wielu ludzi  ze szkolnej społeczności posiada w domu książkę dawno przeczytaną, która stoi na półce zapomniana. I chętnie podzielą się nią z innymi, którzy chętnie ją przeczytają. Przyniesione książki wystarczy położyć na półkę w regale stojącym obok biblioteki szkolnej, a zabrać do domu inne. Celem tej inicjatywy jest popularyzowanie czytania. To również potwierdzenie, że dzielenie się jest lepsze od posiadania!


   LR    89    Read more...

PMPaulina Marciniak, uczennica 3a zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie: „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”,  organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Pod kierunkiem p. Anny Poniatowskiej przygotowała pracę w formie vloga o Wacławie Poniatowskim – laureacie Medalu Niepodległości. W czerwcu z powodzeniem przeszła etap regionalny i zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego. W kategorii  vlog komisja konkursowa nie przyznała I miejsca. Paulina Marciniak – laureatka II miejsca w nagrodę będzie uczestniczyła w warsztatach filmowych w Warszawie oraz została zaproszona z opiekunem projektu na galę finałową 15 listopada. Podczas gali wręczone zostaną nagrody rzeczowe. Konkurs jest objęty patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Gratulacje!!!

.

.


   LR    197    Read more...

Rozpoczyna się drugi rok pracy Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach. W dniu 11 września wolontariusze, kandydaci na wolontariuszy wraz z opiekunami spotkali się w miejscowości Klimonty, aby zaplanować działania na ten rok szkolny. Kilkugodzinne spotkanie miało charakter organizacyjno-integracyjny. Podczas spotkania przyjęliśmy zmiany w Regulaminie Koła, wybraliśmy zarząd oraz przygotowaliśmy wstępne projekty działań.
Nie zabrakło czasu na wspólne zabawy, śmiech i małe co nieco...

Wybranemu zarządowi Koła - Klaudii Dziedzic z klasy IVb,  Karolinie Pastor i Magdalenie Pazdyce z klasy IIIb serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy, a gospodarzowi naszego spotkania Malwinie Strąk z klasy III d wraz z niezastąpioną Panią Mamą - jeszcze raz przesyłamy z serca płynące podziękowania.


   LR    155    Read more...

20180905 11312

   Plastikowe nakrętki otaczają nas wszędzie. Każdy z nas ma z nimi styczność, więc dlaczego by nie obrócić tego w dobro i pomóc innym? Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia organizuje akcję na rzecz pomocy najmłodszym. Nasza szkoła również przyłączyła się do tej akcji. Na korytarzach szkolnych były wyznaczone miejsca, gdzie uczniowie mogli zostawić nakrętki. Następnie z pomocą wolontariuszy trafiają one do firmy recyklingowej a hospicjum otrzymuje pieniądze, za które może spełnić marzenia ich podopiecznych.

Nie bądźmy obojętni i otwórzmy się na dobro!

.

.

.

.


   LR    71    Read more...

   Wraz z początkiem roku szkolnego, uczniowie siedleckiej „Kolejówki” złożyli uroczyste ślubowanie. Było to ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Młodzież rozpoczęła w tym roku naukę w klasach objętych patronatem PKP Intercity i PKP PLK S. A.

W marcu br. podpisano umowy patronackie na utworzenie nowych kierunków kształcenia w zawodach technik automatyk sterowania ruchem kolejowym i technik elektroenergetyk transportu kolejowego. Umowa zakłada współpracę szkoły ze spółkami kolejowymi oraz gwarancję zatrudnienia jej absolwentów. 

Obecni na ślubowaniu goście: p. Ewa Gruszka- dyrektor PKP Intercity i p. Andrzej Kmiecik- dyrektor Zakładu PKP PLK S. A. w Siedlcach podkreślili, że wykształcenie fachowców i przygotowanie uczniów do odnalezienia się na konkurencyjnym rynku pracy to główny cel siedleckiej szkoły. Branża kolejowa czeka na młodych, pełnych pasji pracowników. 


   LR    274    Read more...

   W piątek 22 czerwca 2018 r. uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2017/2018.  Był to wyjątkowy dzień, ponieważ gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli spółek kolejowych, którzy wręczyli najlepszym uczniom nagrody pieniężne za ich wyniki nauczania.
   Podczas uroczystości wręczono  także puchary zwycięskim zespołom uczniów, którzy brali udział w rozgrywkach między klasami w piłkę nożną i piłkę siatkową o Puchar Dyrektora Szkoły. Puchary wręczyła oczywiście p. dyrektor, Alina Brochocka. Odebrali je uczniowie klasy 3aT, którzy byli najlepsi w piłce nożnej oraz niepokonani w piłce siatkowej. Zwycięzcom gratulujemy.

Wszystkim życzymy udanym wakacji.
   Po tak długim czasie ciężkiej pracy wszystkim należy się zasłużony odpoczynek.  A wakacje to piękny czas nie tylko dla uczniów.


   LR    65    Read more...

   
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Logowanie