Dnia 5 grudnia 2019 roku odbył się w naszej szkole IV Szkolny Dzień Kolejarza. W uroczystości wzięli udział znakomici goście, a mianowicie: pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce, p. Ewa Gruszka – Dyrektor Zakładu Centralnego PKP Intercity, p. Marek Kasperowicz – Dyrektor Zakładu Centralnego PKP Cargo, p. Zbigniew Skalny – Wicedyrektor Zakładu Centralnego PKP Cargo, p. Andrzej Kmiecik - Dyrektor Zakładu PKP PLK w Siedlcach, p. Piotr Paluchowski – Specjalista do spraw – administracyjno – ekonomicznych PKP Intercity, p. Piotr Karaś – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Oddział w Siedlcach, p. Paweł Stanisławowski – przedstawiciel powiatowego Urzędu Pracy. Wszystkim gościom dziękujemy za pełne uznania słowa i zapewnienie o dalszej współpracy.

   Dziękujemy również pracownikom PKP PLK za przeprowadzenie bardzo ciekawej prelekcji dotyczącej Bezpiecznego przejazdu „Zatrzymaj się i żyj”. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń wynikających z ignorowania sygnałów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Wystarczy jedna chwila, aby doszło do tragedii. Po prezentacji nasi uczniowie będą już znali zasady poruszania się po przejazdach kolejowych.

   Przez cały rok nasza szkoła, we współpracy ze spółkami kolejowymi, działała bardzo prężnie na arenie lokalnej, międzymiastowej, a nawet międzynarodowej. W krótkiej prezentacji uczniowie: Zuzanna Tubelewicz 3c, Konrad Olędzki 4c i Oskar Wojewódzki 3d opowiedzieli nam o całym roku wytężonej pracy. Uczestniczyliśmy w spotkaniach, prelekcjach, kongresach i targach, a także w projektach unijnych na praktykach w Grecji i Anglii. To był bardzo pracowity rok.

   Zapełnić lukę pokoleniową – to hasło przewodzi rozwojowi kształcenia  w zawodach kolejowych, dlatego też zaprosiliśmy naszych absolwentów, którzy w bardzo ciekawy sposób opowiedzieli nam o swoim rozwoju kariery zawodowej. Ponownie w progach naszej szkoły mogliśmy gościć: Karolinę Osial - absolwentkę technika dróg i mostów kolejowych 2017, obecnie pracownika PKP Intercity, Mateusza Tołwińskiego - absolwenta technika transportu kolejowego 2017, obecnie pracownika PKP Intercity, Patrycję Kobojek - absolwentkę technika transportu kolejowego 2017, obecnie pracownika PKP Intercity, Martę Rosińską - absolwentkę technika transportu kolejowego 2016, obecnie pracownika PKP Intercity, Konrada Grzebisza - absolwenta technika dróg i mostów kolejowych  2011, obecnie pracownika PKP PLK, Justynę Paluch – absolwentkę 2018 technika dróg i mostów kolejowych, obecnie pracownika PKP PLK.

   Nasza szkoła ściśle współpracuje ze spółkami kolejowymi PKP PLK, PKP INTERCITY, PKP CARGO. Uczestniczy we współtworzeniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji listy nowych zawodów kolejowych w szkolnictwie branżowym, podstaw programowych i programów nauczania. Przykładem jest Branżowa szkoła I stopnia nr 6, kształcąca w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych. Szkoła podejmuje działania, aby od września rozszerzyć ofertę kształcenia w zawodach kolejowych, o zawód technik taboru kolejowego i kontynuować kształcenie w dotychczasowych zawodach: technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

   Przy dalszej współpracy ze spółkami kolejowymi, przy dużym wsparciu Organu Prowadzącego, Pana Prezydenta, Pana Naczelnika Powiatowego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy rozwój kształcenia w naszej szkole będzie się rozwijał dynamicznie, spełniając oczekiwania rynku pracy i zapotrzebowania młodych ludzi, absolwentów szkół średnich. Dziękujemy za liczną obecność i zapraszamy za rok.

 Organizatorki: Elżbieta Próchenko i Joanna Rak

materiał wideo: TV Wschód

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50