Kosmetologia to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący wiedzę
z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych chemii kosmetycznej i dermatologii.
Stała się również dziedziną wszechstronnej wiedzy o zdrowotnej stronie urody człowieka.
To dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, świadczą o tym licznie powstające
szkoły wyższe o profilu kosmetologicznym.

Wraz ze wzrostem ludzkich potrzeb i wymagań zakresie dbałości o wygląd i profilaktykę zdrowia,
pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych, w nowym kierunku –Kosmetologia.
Studia te oferują bogatą wiedzę teoretyczną i wielowymiarowe przygotowanie praktyczne
w zakresie kosmetologii upiększającej, pielęgnacyjnej i leczniczej.

Wychodząc naprzeciw wymogom rynku pracy, rozwijającym się zgodnie
z trendami europejskimi oraz zainteresowaniom młodzieży,
istnieje potrzeba wprowadzenia tego przedmiotu już w szkole ponadgimnazjalnej.

W celu zwiększenia atrakcyjności zajęć laboratoryjnych zaplanowano ich prowadzenie
w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,
Wydział Nauk Ścisłych w Siedlcach, ul.3 Maja 54.

Program zajęć przeznaczony jest dla klas z rozszerzoną chemią;
wg starej podstawy programowej w klasie III ( do roku 2013);

w nowej podstawie programowej może być realizowany już w klasie II.

Do przeprowadzenia zajęć wymagany jest ukończony kurs chemii nieorganicznej i organicznej.

Wśród realizowanych zagadnień programowych znajdą się:

1) Wykorzystanie substancji chemicznych w kosmetykach (wybrane surowce kosmetyczne).

2) Receptura i preparatyka kosmetyczna.

3) Informacje o właściwościach substancji, które zadecydowały o zastosowaniu w określonym kosmetyku.

4) Metody analityczne stosowane w chemii kosmetycznej.

5) Świadome stosowanie substancji kosmetycznych.

6) Utrwalenie zdobytej wiedzy w szkole w nowoczesnych laboratoriach badawczych
i gabinetach odnowy biologicznej.

Źródło:

Program własny do realizacji przedmiotu Chemia w kosmetologii i odnowie biologicznej.
Wspólautorzy:
dr Danuta Kroczewska, pracownik naukowy UPH w Siedlcach
mgr Teresa Mateusiak, wicedyrektor szkoły,
nauczyciel dyplomowany chemii.

 

Rok szkolny 2012/2013

Realizacja zagadnień programowych w laboratorium
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

18.12.2012 r.  Podsumowanie i zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

 

 

Rok szkolny 2013/2014

 

Realizacja zagadnień programowych w laboratorium 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

 

Podsumowanie i zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

13.02.2012 r.  Podsumowanie i zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie