Od września 2011r, w naszej szkole istnieje klasa humanistyczna z elementami bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajęcia prowadzone są z przedstawicielami Straży Pożarnej w Siedlcach. Uczniowie otrzymują konkretne wiadomości dotyczące funkcjonowania, zadań i historii Straży Pożarnej. Mają też okazję poznać codzienną pracę strażaków, sprzęt na którym pracują i dyspozytornię, z której kierują. Odwiedziliśmy ich miejsce pracy, widać to na załączonych zdjęciach.

Zajęcia prowadzone są również przez funkcjonariusza KMP w Siedlcach p.J.Długosza, który przybliża uczniom pracę, zadania i historię Komendy Miejskiej Policji. Uczniowie pytają o nurtujące je problemy związane z bezpieczeństwem społecznym.

Uczestniczyli także w programie profilaktycznym prowadzonym przez funkcjonariuszy policji pt.: „Młodzi bezpieczni - w ruchu drogowym”, gdzie zdobyli podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Uczniowie mają też możliwość uczestniczenia w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Siedlcach. Rozprawa dotyczy rozboju małoletnich. Uczestniczą w niej jako obserwatorzy rozprawy.

Współpracuje z nami też Straż Miejska, która bardzo chętnie wyjaśnia zadania, priorytety i współpracę strażników ze społecznością lokalną naszego miasta. Uczniowie z ciekawością poznają pracę strażników, ponieważ dla wielu młodych osób jest ona mylona z zadaniami funkcjonariuszy Policji.

   
© 2019 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie