ZSP6 rek 1
ZSP6 rek 2
ZSP6 rek 3
tgipc tg
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 4
tbk ttk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 5
tets tasrk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 6
tpk mpk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek buf
   
   
   

Przebudowa pomnika patrona szkoły generała Józefa Bema

Pamięci generała Józefa Bema…

Dalej – dalej – aż kiedy stoczyć się przyjdzie do grobu
I czeluście zobaczym czarne, co czyha za drogą,
Które aby przesadzić Ludzkość nie znajdzie
                                                      sposobu,
Włócznią twego rumaka zeprzem, jak starą ostrogą…

I powleczem korowód, smęcąc ujęte snem grody,
W bramy bijąc urnami, gwizdając w szczerby toporów
Aż się mury Jerycha porozwalają jak kłody,
Serca zmdlałe ocucą – pleśń z oczu zgarną narody….
……………………………………………………………….
Dalej – dalej - -
                                                C.K. Norwid, Bema pamięci żałobny-rapsod


Generał Józef Bem zapisał się w naszej pamięci jako bohater Polski i Węgier. Dla nas jest postacią szczególną, bo to patron szkoły. Imię tego zacnego bohatera nadano Technikum Mechanicznemu 8 marca 1964 r. Szkoła ta mieściła się w budynku, w którym dzisiaj funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Budynek przy ulicy Chopina 10 w Siedlcach ma bogatą historię. Mieścił w swych murach różne szkoły. Zawsze jednak patronował im generał Józef Bem. 16 maja 1964 r. w obecności ówczesnych władz, grona pedagogicznego i uczniów uroczyście odsłonięto jego pomnik, który stanął od frontu budynku, równolegle do ulicy Chopina. Generał Józef Bem to też patron Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Jego aktywna działalność i bohaterska postawa stanowią wzór dla pracowników i uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 6. Słowa, które generał powiedział: Tylko ten naród umiera, który nie chce żyć widnieją na sztandarze szkoły nie bez powodu. Dla nas, czyli całej społeczności szkolnej słowa te są dewizą, bodźcem do działania. Bo cóż to znaczy żyć? Życie szkoły to ciągłe staranie się ludzi, przekazywanie i przyswajanie rzetelnej wiedzy, by móc swoją pracą uczciwie służyć drugiemu człowiekowi i ojczyźnie. Życie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach to też ciągła praca nad sobą, doskonalenie swoich umiejętności, pielęgnowanie cech charakteru, wypracowywanie postawy otwartej na człowieka i świat. Nie ustajemy w naszych działaniach, bo tylko wtedy można osiągnąć cel, ludzką doskonałość. Obecnie, dzięki staraniom podjętym przez dyrektora szkoły p. Jerzego Celińskiego – Mysław trwa przebudowa pomnika patrona szkoły – generała Józefa Bema. Sporządzona na wniosek dyrektora szkoły ekspertyza wykazała, iż pomnik należy rozebrać ze względu na duży stopień zużycia technicznego oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się w jego pobliżu. 24 stycznia 2012 r. Kolegium Prezydenta Miasta Siedlce wyraziło zgodę na wykonanie remontu pomnika. Na wniosek dyrektora szkoły koncepcję pomnika opracował architekt p. Mirosław Starczewski. Zyskała ona akceptację Prezydenta Miasta Siedlce. Obecnie trwa modernizacja pomnika dokonywana przez pracowników Zakładu Usług Inżynierskich – reprezentowanego przez właściciela p. Krzysztofa Redesiuka. Dokument zawierający dokładny opis prawnych działań dyrektora p. Jerzego Celińskiego-Mysław, dotyczących przebudowy pomnika, znajduje się w dokumentacji szkolnej. W trakcie prac demontażowych wydobyto akt erekcyjny pod budowę pomnika z 1964 r. Akt złożono w archiwum szkolnym. Jak stwierdził historyk Eligiusz Kozłowski: Minęły dziesiątki lat, a pamięć o Bemie nie zaginęła. Dla społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 pozostanie na wieki bohaterem dwóch narodów, „krwawą gwiazdą Ostrołęki dla Polaków”, „Ojczulkiem Bemem dla braci z nad Dunaju i Cisy”. Obecnie w szkole trwają prace nad przygotowaniem nowego aktu erekcyjnego, który zostanie wmurowany podczas uroczystości odsłonięcia pomnika generała. Uroczystość ta odbędzie się w rocznicę urodzin generała Józefa Bema, czyli 14 marca 2013 r.

Zaproszenie na tę uroczystość wraz z informacją dotyczącą jej porządku skierujemy do państwa w stosownym terminie.

 

W 219 rocznicę urodzin patrona szkoły generała Józefa Bema, czyli 14 marca 2013 r. o godz. 11, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 nastąpi odsłonięcie pomnika bohatera Józefa Bema. Uroczystość rozpoczniemy częścią oficjalną, przed budynkiem szkoły, podczas której dokonamy ceremonii odsłonięcia. Część artystyczna skłoni uczestników tego wielkiego w dziejach szkoły wydarzenia do zadumy nad perypetiami losowymi i postawą bohatera narodowego. Odbędzie się w budynku szkoły, na sali gimnastycznej. Całą uroczystość uświetni muzyka grana przez członków siedleckiej Orkiestry Kolejowej.

Pamięć o Bemie nie może zaginąć, powinna stać się ważnym elementem tożsamości narodu. Ideały, którym służył Bem przetrwały do dziś. Nasze życie musi być oparte na mocnym fundamencie przeszłości, a wtedy pomnik bohatera stanie się symbolem ciągłości, trwania narodu i zarazem znakiem nadziei, początkiem nowego życia.                                

Żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Wolność - jak powiedział Paul Valery - jest najtrudniejszym egzaminem człowieka i zobowiązuje.

 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50