ZSP6 rek 1
ZSP6 rek 2
ZSP6 rek 3
tgipc tg
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 4
tbk ttk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 5
tets tasrk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 6
tpk mpk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek buf
   
   
   

Uroczystość odsłonięcia pomnika generała Józefa Bema, 14 marca 2013 roku, była wielkim wydarzeniem w dziejach szkoły. Uświetnili ją zaproszeni goście, na czele z wiceprezydentem miasta Siedlce p. Jarosławem Głowackim. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili członkowie siedleckiej Orkiestry Kolejowej pod batutą p. Tomasza Gronowskiego. Oficjalną część rozpoczęliśmy od odsłonięcia pomnika patrona szkoły. Dokonali tego wiceprezydent miasta Siedlce p. Jarosław Głowacki i dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 p. Jerzy Celiński – Mysław. Następnie zaprezentowano specjalnie przygotowany na tę okoliczność akt erekcyjny. Akt erekcyjny odczytała p. Anna Poniatowska – nauczyciel historii. Wmurowania aktu w fundament pomnika dokonał absolwent Technikum Mechanicznego i wieloletni nauczyciel naszej szkoły p. Włodzimierz Gadomski. Pamięć generała Józefa Bema uczczono minutą ciszy, następnie delegacja młodzieży złożyła pod pomnikiem wiązankę, zapaliła znicz i objęła wartę honorową.

 

 

Jak już wcześniej wspominaliśmy pomnik generała Józefa Bema uległ zniszczeniu. Fakt ten przyspieszył decyzję o jego przebudowie. Sporządzona na wniosek pana Jerzego Celińskiego-Mysław - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 ekspertyza wykazała, iż pomnik należy rozebrać ze względu na duży stopień zużycia technicznego oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się w jego pobliżu. 24 stycznia 2012 r. Kolegium Prezydenta Miasta Siedlce wyraziło zgodę na wykonanie remontu pomnika. Koncepcję pomnika, na wniosek dyrektora szkoły, opracował architekt Mirosław Starczewski. Zyskała ona akceptację Prezydenta Miasta Siedlce. Demontażu pomnika dokonała firma budowlana „HAZ-BUD”, a jego modernizacji pracownicy Zakładu Usług Inżynierskich Krzysztofa Redesiuka. Prace budowlane rozpoczęto pod koniec października 2012 roku. W trakcie prac demontażowych wydobyto akt erekcyjny pod budowę pomnika z 1964 roku. Dokument ten złożono w archiwum szkolnym, a jego kopię wmurowano w fundament nowego pomnika. Prace zakończono w grudniu 2012 roku.

Pomnik o całkowitej wysokości 3,70 m, składa się z czworobocznego cokołu o szerokości 1,60 m i wysokości 0,50 m, nad którym wznosi się wieloboczny obelisk. Na froncie pomnika (od strony wschodniej) umieszczono element rzeźbiarski z poprzedniego pomnika. To płaskorzeźba popiersia generała Józefa Bema ze stosowną inskrypcją. Treściową głębię na pomniku stanowią słowa Eligiusza Kozłowskiego: Minęły dziesiątki lat, a pamięć o Bemie nie zaginęła. Pozostał na wieki bohaterem dwóch narodów, „krwawą gwiazdą Ostrołęki” dla nas Polaków, „Ojczulkiem Bemem” dla naszych braci z nad Dunaju i Cisy. Dopełnieniem są wyszczególnione miejsca bitew, w których brał udział Józef Bem: Iganie 10 IV 1831, Ostrołęka 26 V 1831, Obrona Warszawy 6-7 IX 1831, Wiedeń, Siedmiogród, Banat X 1848-VIII 1849.

Artystyczna część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Uczniowie klasy I c VII Liceum Ogólnokształcącego pod kierunkiem nauczyciela polonisty p. Moniki Kowalczyk przygotowali program słowno – muzyczny. Ta kompozycja słowno – muzyczna przeplatana utworami patriotycznymi granymi przez członków Orkiestry kolejowej sprawiła, iż wszyscy mogliśmy zadumać się nad perypetiami losowymi i postawą bohatera narodowego, który stał się patronem naszej szkoły. Dopełnieniem tej części było wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Epizod z życia generała Bema”. Przyznano trzy nagrody, za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca. Otrzymały je uczennice z VII Liceum Ogólnokształcącego: Małgorzata Rowicka (kl. III c – 1 miejsce); Urszula Rowicka (kl. II c – 2 miejsce); Klaudia Laskowska (kl. I d – 3 miejsce). Na koniec spotkania głos zabrał wiceprezydent p. Jarosław Głowacki, który podziękował społeczności szkolnej za pielęgnowanie pamięci o patronie, zaproponował również, by 10 kwietnia, w rocznicę bitwy pod Iganiami, z pod pomnika generała Józefa Bema rozpoczął się rajd rowerowy upamiętniający to wydarzenie. 

Uroczystość odsłonięcia pomnika patrona szkoły generała Bema to szczególna data w jej historii. Jesteśmy pewni, że pamięć o tym wspaniałym człowieku nie zaginie. Dla nas liczy się idea, której służył. Walczył za wolność. Za każdym razem, kiedy będziecie państwo przychodzić do szkoły, zatrzymajcie się choćby na chwilę przy pomniku i pomyślcie o tych wszystkich, którzy swoje życie poświęcili bliźnim. Żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Wolność - jak powiedział Paul Valery - jest najtrudniejszym egzaminem człowieka i zobowiązuje. Wierzymy, że potrafimy korzystać z wolności, która każdemu z nas została dana i zadana.

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50