ZSP6 rek 1
ZSP6 rek 2
ZSP6 rek 3
tgipc tg
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 4
tbk ttk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 5
tets tasrk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek 6
tpk mpk
ZSP6 rek buf
ZSP6 rek buf
   
   
   

13 listopada w Naszej Szkole obchodzono 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć inscenizację: „Ku wolności. Siedlce 1915-1918. Fragment dzienników młodego peowiaka”. Inscenizację przygotowali uczniowie II d i IIb pod kierunkiem Anny Poniatowskiej, Hanny Gadomskiej i Edyty Szarejko.

Całość ilustrowano fotografiami, w większości pochodzącymi z pracowni fotograficznej Gancwola Ganiewskiego, siedleckiego fotografa pochodzenia żydowskiego oraz wzbogacono pieśniami legionowymi.

         11 listopada 1918 roku to data szczególna w kalendarzu rocznic naszej Ojczyzny. Symbolicznie w tym dniu świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości po przeszło stu latach niewoli. Niepodległość była procesem zapoczątkowanym  wybuchem I wojny światowej. Po raz pierwszy od ponad stu lat nasi zaborcy wystąpili przeciwko sobie a Polacy dostali szansę aby wybić się na niepodległą.

Pamiętajmy, że niepodległości nikt nam nie podarował, nie wyżebraliśmy jej ani
u zaborców, ani też u wielkich mocarstw. Niepodległa Ojczyzna stała się faktem dzięki czynowi zbrojnemu polskiego społeczeństwa: Legionom Polskim Józefa Piłsudskiego oraz akcjom dyplomatycznym Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

         Czcząc pamięć bohaterów tamtych dni nie zapominajmy o naszej małej Ojczyźnie. Siedlce były bardzo ważnym punktem w walce o niepodległość. Już w 1914 roku rozwinęła tu działalność Polska Organizacja Wojskowa. Jej liczebność  z 14 członków
w październiku 1914 roku wzrosła do pięciuset żołnierzy w listopadzie 1918 r. Dominowała młodzież siedlecka: 17-21 lat. Polska Organizacja Wojskowa prowadziła działalność niepodległościową (organizowała rocznice ważnych wydarzeń historycznych), propagandową, wywiadowczą, zbiórkę broni, akcje na kasy, wysadzenia mostów, szkolenia i ćwiczenia.

Dziś po 95 latach chylimy czoła aby oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli
i ginęli za wolną Ojczyznę! Marszałek Józef Piłsudski mówił: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50