KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną 13 września 2017 roku


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
    (DZ.U.Nr.46, poz.432, z późn.zm.)
  • Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
    (DZ.U .Nr 83, poz.562, z późn. zm.)
   
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Logowanie