Projekt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Lider) realizowany
w partnerstwie z Miastem Siedlce (Partner)

"Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie"

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Okres realizacji projektu: 1 wrzesień 2010 r. – 20 październik 2014 r.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zrealizowanie praktyk studenckich w wybranych szkołach na terenie miasta Siedlce.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie efektywnego modelu praktyk pedagogicznych,
 • lepsze przygotowanie studentów i nauczycieli do roli wychowawcy-nauczyciela przedmiotu oraz niestereotypowego i równowartościowego prowadzenia zajęć lekcyjnych,
 • zaktualizowanie wiedzy przedmiotowej, metodycznej i wychowawczej nauczycieli
  i studentów,
 • lepsze przygotowanie wybranych szkół do prowadzenia praktyk.

 

 

Uczestnicy projektu

Grupami docelowymi w tym projekcie są:

 1. Studenci:
 • biologii studiów stacjonarnych I i II stopnia kształcenia,
 • podyplomowych Studiów Kształcenia Nauczycieli Chemii i Matematyki
 1. Nauczyciele:
 • przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, przyroda,
 • szkolni pedagodzy,
 • dyrektorzy szkół.


W projekcie uczestniczy 18 szkół z terenu Miasta Siedlce, po sześć z każdego poziomu kształcenia: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
Wśród szkół w realizacji projektu bierze udział również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im.gen.J.Bema w Siedlcach.

 

W zakładkach poszczególnych przedmiotów zostały zarejestrowane fragmenty prowadzonych zajęć przez studentów, odbywających praktyki ciągłe i środroczne oraz uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.

źródło: UPH Siedlce

 

dyplom


 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50