Projekt stypendialny naszego ucznia Technikum,
który pomaga edukować obywateli.

Jeden z projektów "Mazowsze- stypendium dla uczniów szkół zawodowych", realizowany przez Przemysława Barszcz z klasy IIIcT pt. "Problemy transportu intermodalnego w Polsce", realizowanego w formie dwujęzycznej uzyskał wsparcie Instytutu Spraw Obywatelskich, prowadzącego ogólnopolską kampanię "Tiry na Tory". Uczeń podczas pracy nad projektem korzystał z pomocy merytorycznej i materiałów INSPRO. Przedstawienie rezultatów badania problemu przedstawił szerszej publiczności, wraz z udostępnionymi mu bibelotami uświadamiającmi straty wyrządzane przez ciężki transport kołowy i zalety komunikacji kolejowej. Dodatkowo Instytut Spraw Obywatelskich udostępnił prezentację na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, uświadamiając obywateli i odbiorców swojej kampanii.

Projekt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i samymi pozytywnymi odzewami.

Projekt dostępny na stronie: https://tirynatory.pl/2016/07/13/prezentacja-naszego-sympatyka-problemy-transportu-intermodalnego-w-polsce/

 


 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50