P1140109
 
   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 to szkoła bezpieczna, średniej wielkości, położona w centrum miasta, w niewielkiej odległości od węzłowych przystanków komunikacji miejskiej, autobusowej i kolejowej.

    Szkoła stawia sobie ambitne cele dydaktyczne, przede wszystkim przygotowanie młodzieży do studiów wyższych. Miła i przyjazna atmosfera wśród kadry pedagogicznej, rzetelność i doświadczenie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu młodzieży.

    Przestronne, bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pracownie informatyczne z pełnym oprogramowaniem, centrum multimedialne, to dobre wsparcie na drodze naukowej ucznia.

    Szkoła daje młodzieży miłość do ojczyzny, kultury, rodziny - taką wizję wyraża wypracowany przez kadrę pedagogiczną program wychowawczy. Być wychowywanym, to znaczy posiąść zdolność dokonywania umiejętnych i słusznych wyborów w życiu. O tym, kim jesteśmy, decyduje przecież jakość związków z innymi. Zatem każdy wychowanek, otoczony troską i  umiejętnie prowadzony, powinien dążyć do tego, aby znajdując swoje miejsce w społeczeństwie, przyjął aktywną postawę odpowiedzialności za siebie i innych.

    Atmosfera szkoły przesiąknięta jest troską o właściwy rozwój intelektualny i duchowy wychowanka. Wielokrotne sukcesy w konkursie Ośmiu Wspaniałych, udział młodzieży w różnego rodzaju akcjach, imprezach charytatywnych, sukcesy w konkursach przedmiotowych i recytatorskich, osiągnięcia sportowe w randze regionu i województwa w grach zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna), wysokie wyniki młodzieży w lekkiej atletyce, wyjazdy na obozy narciarskie i zajęcia rekreacyjne pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego, to tylko nieliczne z działań i dowód, że w naszej szkole liczy się przede wszystkim uczeń i jego dobro.

    Nic też dziwnego, że duży odsetek absolwentów kontynuuje naukę na bezpłatnych studiach dziennych.
.
.
P1020355
   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50