GRONO PEDAGOGICZNE 2019/2020

Imię i nazwisko
nauczyciela
Pełniona funkcja
lub nauczany przedmiot
 Urszula Aksiuto  przedmioty zawodowe
 Anna Algawam  język polski
 Alina Brochocka  dyrektor szkoły, geografia
 Marek Burski  wychowanie fizyczne
 Grzegorz Chraniuk  przedmioty zawodowe
 Damian Dobosz  przedmioty zawodowe
 Anita Fatyga  język angielski
 Hanna Gadomska  bibliotekarz, podstawy przedsiębiorczości
 Andrzej Gałązka  geografia, wychowanie fizyczne
 Aneta Gil  nauczyciel wspomagający
 Dorota Jagielska  przedmioty zawodowe
 Sylwia Kalata  nauczyciel wspomagający
 Agnieszka Kanicka  język angielski
 Marta Karlikowska-Grabarczyk  przedmioty zawodowe
 Maria Karpik  język angielski
 Wojciech Kędziora  przedmioty zawodowe
 Monika Kępkowicz  język angielski, BHP
 Małgorzata Komar  historia, wos
 ks. Tomasz Koprianiuk  religia
 Piotr Koryciński  przedmioty zawodowe
 Monika Kowalczyk  wicedyrektor szkoły, język polski
 Dariusz Kozioł  informatyka
 Radosław Kulik  przedmioty zawodowe
 Janusz Kwaśniewski  wychowanie fizyczne
 Monika Łopuska  pedagog szkolny
 Weronika Makowska  przedmioty zawodowe
 Grażyna Malinowska  biologia, edb
 Wiesław Milewski  przedmioty zawodowe
 Czesław Mojski  przedmioty zawodowe 
 Magdalena Musiejczuk - Barczuk  muzyka
 Monika Nasiłowska  wychowanie fizyczne
 Katarzyna Nawrot  przedmioty zawodowe
 Edyta Niedziółka  chemia, podstawy przedsiębiorczości,
 matematyka
 Elżbieta Noszczak  przedmioty zawodowe
 Joanna Oknińska  język niemiecki
 Tomasz Okniński  informatyka
 Małgorzata Ostapowicz  nauczyciel wspomagający
Piotr Paluchowski  przedmioty zawodowe
 Anna Patkowska  matematyka
 Marta Pawlak  nauczyciel wspomagający
 Elżbieta Piekart  język rosyjski
 Anna Poniatowska  historia, bibliotekarz
 Elżbieta Próchenko  przedmioty zawodowe
 Marek Próchenko  wicedyrektor szkoły, przedmioty zawodowe
 Magdalena Rabczuk  matematyka
 Bożena Radzikowska  informatyka
 Joanna Rak  przedmioty zawodowe
 Małgorzata Remiszewska  język polski, wok
 Iwona Rozbicka  język niemiecki
 Jelena Skarus  przedmioty zawodowe
 Małgorzata Stańczuk  wychowanie fizyczne
 Marzena Suchożebrska  religia
 Edyta Szarejko  historia, geografia
 Łukasz Wawrzyszczuk  przedmioty zawodowe
 Barbara Wierzejska  matematyka
 Joanna Wojtkowska-Śpiewak  język polski
 Michał Wożniak  religia

 

 

Pracownicy administracyjni szkoły:

 1. Ewa Krasnodębska – sekretarz szkoły
 2. Agnieszka Dadas - główny księgowy
 3. Joanna Kazimierzak - starszy księgowy
 4. Elżbieta Gołęgowska-Wrona –kierownik gospodarczy
 5. Mirosława Chodowiec - kasjer

Pracownicy obsługi

 1. Alfred Krasnodębski
 2. Zbigniew Kępka
 3. Leszek Rowicki
 4. Joanna Lipińska
 5. Elżbieta Głódź
 6. Sabina Kępka
   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50