Generał Józef Zachariasz Bem zapisał się w naszej pamięci jako bohater Polski i Węgier. Dla całej społeczności szkolnej jest postacią szczególną, prawdziwym bohaterem, patronem szkoły.

Imię tego zacnego bohatera nadano Technikum Mechanicznemu 8 marca 1964 r. Szkoła ta mieściła się w budynku, w którym dzisiaj funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6. Dnia 16 maja 1964 r. na terenie szkoły, w obecności ówczesnych władz, grona pedagogicznego i uczniów uroczyście odsłonięto pomnik generała Józefa Zachariasza Bema.

Generał Józef Zachariasz Bem jest patronem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6.

Jego aktywna działalność i bohaterska postawa stanowią wzór dla pracowników i uczniów szkoły. Słowa, które generał powiedział: Tylko ten naród umiera, który nie chce żyć widnieją na sztandarze szkoły nie bez powodu. Dla nas słowa te są dewizą, bodźcem do działania. Życie społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach to ciągła praca nad sobą, doskonalenie swoich umiejętności, pielęgnowanie cech charakteru, wypracowywanie postawy otwartej na człowieka i świat. Nie ustajemy w naszych działaniach, bo tylko wtedy możemy osiągnąć cel, ludzką doskonałość.

 

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego po złożeniu kwiatów pod pomnikiem

 

 

Złożenie kwiatów pod pomnikiem bitwy pod Iganiami, po szkolnej uroczystości ku czci generała Józefa Zachariasza Bema, w kwietniu 2007 roku

 

Święto Patrona szkoły ze specjalnym występem orkiestry wojskowej

Oryginalny pomnik z 1964 roku, z powodu złego stanu technicznego, został w 2012 roku zdemontowany. Koncepcję nowego pomnika opracował architekt Mirosław Starczewski, zaś jego modernizacji dokonali pracownicy Zakładu Usług Inżynierskich Krzysztofa Redesiuka. W nowym monumencie wykorzystano ze starego pomnika płaskorzeźbę popiersia patrona i pamiątkową inskrypcję.

 

image005

W rocznicę urodzin generała Józefa Zachariasza Bema - 14 marca 2013 roku pomnik został odsłonięty,
umieszczono w nim także nowy akt erekcyjny.

 

DSC 0155

 

Przygotowany na ten dzień program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów, przybliżył postać i dokonania patrona szkoły. Znakomitym jego dopełnieniem były utwory patriotyczne wykonane przez siedlecką Orkiestrę Kolejową.

W marcu 2015 roku zainicjowaliśmy akcję „Pod pomnik marsz”. Po uroczystości ku czci Patrona, uczniowie z różnych klas wyruszyli z kijkami do nordic walking, pokonując trasę 4,5 km, do Nowych Igań, pod pomnik, upamiętniający zwycięską bitwę stoczoną 10 kwietnia 1831 roku przez wojska polskie pod dowództwem generała Ignacego Prądzyńskiego z korpusem rosyjskim. Do zwycięstwa Polaków w tej bitwie przyczyniła się brawurowa szarża artyleryjska żołnierzy majora Bema. Pod pomnikiem uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

 

image007

 

Pomysł dotyczący akcji „Pod pomnik marsz” został zaakceptowany przez społeczność szkolną, dlatego od 2017 roku połączyliśmy szkolne święto Patrona z obchodami kolejnych rocznic bitwy pod Iganiami.

Na zdjęciach z uroczystości pod pomnikiem w Nowych Iganiach można zobaczyć naszych uczniów, wyróżniających się kijkami do marszu, ubranych w przyciągające wzrok kolorowe kamizelki z logo szkoły.

image009

Uroczystość rocznicy bitwy pod Iganiami, 2017 rok

 

image010

Nasi uczniowie w Nowych Iganiach, 2018 rok

 

image011

Pamięć o bohaterach to szczególny wyraz naszego patriotyzmu, kwiecień 2019 rok

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50