TEKST ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH


„ Człowiek jest istotą ,
której sposób istnienia jest kwestią
otwartej wciąż decyzji,
kim chce być i kim chce się stać”.


(Max Scheler)   

My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach, świadomi możliwości uczestniczenia  w świecie teraz i w przyszłości - uroczyście ślubujemy:

  • strzec wartości etycznych i moralnych, czyniąc treścią swojego życia hasła wielu pokoleń Polaków : Bóg, Honor, Ojczyzna;
  • swe serce, myśli i cały zapał młodzieńczych sił poświęcić na doskonalenie się poprzez rzetelnie zdobywaną wiedzę i umiejętności;
  • swoim postępowaniem i zachowaniem godnie reprezentować szkołę, jej patrona  i sztandar;
  • wytrwałą nauką i pracą budować przyszłość opartą na zasadach poszanowania godności każdego człowieka;
  • ŚLUBUJEMY

Słowa te wypowiadamy wobec dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców oraz koleżanek  i kolegów z klas starszych. Liczymy na państwa pomoc i wsparcie.