przed punk


 

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • technika

przed rozsz


 

 • język angielski

przed rozsz


 

uczniowie odbywają praktyki w PKP Intercity i PKP Cargo

przed rozsz


 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych:

 • naprawia i regeneruje części maszyn i urządzeń taboru kolejowego.
 • dokonuje montażu maszyn i urządzeń.
 • instaluje i uruchamia maszyny i urządzenia.
 • obsługuje maszyny i urządzenia.
 • diagnozuje elementy części maszyn i urządzeń taboru kolejowego.
 • wykonuje pomiary.

przed rozsz


 

Nowy kierunek kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych realizowany będzie w drodze eksperymentu pedagogicznego. Eksperyment ten będzie realizowany na wniosek i we współudziale ze spółkami kolejowymi PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. Spółkom zależy by po zakończeniu nauki uczniowie realizujący kształcenie dualne w ramach nowego kierunku znaleźli u nich zatrudnienie na stanowiskach rzemieślnik i mechanik. Stanowiska te należą do grupy najbardziej zagrożonych brakiem sukcesji. Uczniowie otrzymają wiedzę od doświadczonych pracowników Centralnych Zakładów Spółek PKP.

Spółki oferują uczniom tego kierunku możliwość korzystania z Ulgowych Usług Transportowych upoważniających do 99% zniżki na przejazdy koleją, co usprawni dojazd uczniów na zajęcia. 

 

KOLEJARZE1b

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50