KOLEJARZE1a

kwalifikacje


 

AU.46 – Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47 – Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

przed punk


 

  • język polski
  • język obcy
  • matematyka
  • geografia

przed rozsz


 

  • matematyka
  • geografia

przed rozsz


 

  • język angielski
  • język niemiecki

przed rozsz


 

  • uczniowie klasy drugiej i trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych

przed rozsz


 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej.

przed rozsz


 

Zgodnie z koncepcją rozwoju transportu kolejowego w Polsce zakładającą zdobywanie i utrzymanie zaufania klientów i pasażerów, poprawę jakości usług, wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury i technologii informatycznych istnieje potrzeba zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, potrafiących obsługiwać nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym.

Kształcenie powinno uwzględniać postęp techniczny i współpracę z pracodawcami. Problemem jest obecnie tzw. luka pokoleniowa, czyli przewaga pracowników starszych. Konieczna jest zatem potrzeba kształcenia nowych kadr, między innymi techników transportu kolejowego, którzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach transportu kolejowego, na następujących stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor.

 

przed rozsz


 

 

 

 

 

 

 

 

KOLEJARZE1b

   
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Logowanie