kwalifikacje


 

PGF.04 – Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

PGF.05 – Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

przed punk


 

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka

przed rozsz


 

 • matematyka
 • informatyka
 • matematyka
 • informatyka

przed rozsz


 

 • język angielski
 • język niemiecki / rosyjski
 • język angielski
 • język niemiecki / rosyjski

przed rozsz


 

uczniowie klasy trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej z firm poligraficznych lub reklamowych  uczniowie klasy trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej z firm poligraficznych lub reklamowych

przed rozsz


 

Technik cyfrowych procesów graficznych zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

Technik cyfrowych procesów graficznych dobiera procesy i ustala parametry drukowania w różnych technikach drukarskich, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania.

Technik cyfrowych procesów graficznych jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

przed rozsz


 

Poligrafia oraz rynek szeroko rozumianych projektów multimedialnych przeznaczonych do publikowania w Internecie i innych mediach, to bardzo prężnie rozwijająca się gałąź przemysłowa i usługowa, przede wszystkim w związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi klientów dotyczących produktów poligraficznych oraz wysokiej jakości publikacji multimedialnych. Na rynku pojawiają się coraz nowsze publikacje wydawnicze, nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju druki akcydensowe oraz inne produkty poligraficzne, a także na profesjonalne prezentacje informacyjno-reklamowe oraz projekty multimedialne zamieszczane w Internecie i innych mediach. W związku z tym, istnieje konieczność wykształcenia kadry pracowniczej wyspecjalizowanej w procesach poligraficznych i szeroko rozumianych projektach multimedialnych, która wraz z przedstawicielami pozostałych zawodów poligraficznych stanowi niezbędny element rozwoju tego sektora przemysłu i usług.

 

przed rozsz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

grafik1b

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie