kwalifikacje


 

TKO.07 – Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

TKO.08 – Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.


 

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia
 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • geografia

przed rozsz


 

 • matematyka
 • geografia
 • matematyka
 • geografia


 

 • język angielski
 • język niemiecki / rosyjski
 • język angielski
 • język niemiecki / rosyjski

przed rozsz


 

uczniowie klasy drugiej i trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych  uczniowie klasy drugiej i trzeciej odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych 


 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego organizuje oraz prowadzi ruch pociągów na szlakach i posterunkach ruchu, obsługuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności, nadzoruje i koordynuje pracę przewoźników na stacji kolejowej, planuje przewozy pasażerskie i towarowe, zarządza taborem kolejowym, organizuje pracę stacji kolejowej, nadzoruje zestawianie, rozrządzanie i obsługę pociągów, dokonuje odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób. Jest to zawód z branży transportowej.


 

Zgodnie z koncepcją rozwoju transportu kolejowego w Polsce zakładającą zdobywanie i utrzymanie zaufania klientów i pasażerów, poprawę jakości usług, wykorzystanie nowoczesnej infrastruktury i technologii informatycznych istnieje potrzeba zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, potrafiących obsługiwać nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym.

Kształcenie powinno uwzględniać postęp techniczny i współpracę z pracodawcami. Problemem jest obecnie tzw. luka pokoleniowa, czyli przewaga pracowników starszych. Konieczna jest zatem potrzeba kształcenia nowych kadr, między innymi techników transportu kolejowego, którzy mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach transportowych, zakładach transportu kolejowego, na następujących stanowiskach: dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, konduktor, kasjer biletowo-bagażowy, kierownik pociągu, dyspozytor.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50