Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Siedlcach
78 9194 0007 0000 1704 2000 0010

Wydrukuj formularz wpłaty

Konto szkoły:

ING Bank Śląski
40 1050 1953 1000 0023 4839 4574