W roku szkolnym 2007/2008 młodzież
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach realizowała w ramach
Programów Rozwojowych Szkół – SZKOŁA RÓWNYCH SZANS,
projekt pod nazwą
PRACOWNIE INSPIRACJI MŁODYCH.

Jako jedyny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w mieście szkoła pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży.

Projekt koncentrował się na zaangażowaniu młodych ludzi w działania pozwalające odkryć im ich mocne strony, rozszerzyć umiejętności społeczne, rozwijać własną osobowość, zainteresowania, poszerzać wiedzę i odkrywać tajniki pracy wielu dziedzin.

PRACOWNIE
INSPIRACJI
MŁODYCH

.

   
© ZSP6 Siedlce

Logowanie