Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi.

Szkolne Koło Krwiodawców przy ZSP nr 6 w Siedlcach działa od …………roku. Obecnie do Koła należy około 40 osób. Opiekunami koła są Elżbieta Próchenko i Joanna Rak. Oddawanie krwi stało się już tradycją w ZSP nr 6 w Siedlcach.

03.03.2020 już po raz kolejny odwiedziliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach. Nie zabrakło dawców honorowych, jak też i tych, którzy po raz pierwszy chcieli oddać swój najcenniejszy dar, czyli krew. Tego dnia zarejestrowało się 25 osób, a finalnie krew oddało aż 19 osób, dzięki czemu w sumie oddano ponad 8 litrów krwi.

Honorowym dawcom krwi gratulujemy podjęcia takiej decyzji oraz składamy ogromne wyrazy szacunku i podziękowania.

J. Rak

2020

2019

   
© 2020 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Logowanie

   

U 50 N 50 S 50