W roku szkolnym 2011/2012 uczennice ze szkolnego koła teatralnego „OTELLO” uczestniczyły w projekcie Teatr Forum przeprowadzonym przez stowarzyszenie Tutajteraz. Teatr Forum to innowacyjna metoda warsztatowa, wykorzystująca dramę jako formę edukacji. Uczestnicy mają niecodzienną możliwość dyskusji nad problemem podjętym w spektaklu.

Do projektu zgłosiło się 12 dziewcząt, które odbyły 48 godzinne warsztaty. Dzięki udziałowi młodzież

  • Poznała rozgrzewki i ćwiczenia wprowadzające do pracy metodą Teatru Forum.
  • Nauczyła się tworzyć scenariusze spektakli Teatru Forum(poznała techniki do budowania scenariusza spektaklu i pogłębiania ról).
  • Przyjrzała się roli prowadzącego tzw. „jokera”.
  • Zyskała inspirację i nowe kontakty do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz współpracy dramowo-teatralnej.

W trakcie prowadzony warsztatów odbyła się wycieczka do Warszawy do Teatru Rozmaitości, na której uczennice przeszły dwugodzinne szkolenie teatralne, które zostało przeprowadzone przez teatrolożkę Annę Rochowską. Uczestniczki projektu miały możliwość zwiedzenia teatru od kulis, zobaczyły jak wyglądają garderoby, miejsca dla techników oraz inne pomieszczenia służące całej obsłudze teatru. Zwieńczeniem wyjazdu było obejrzenie spektaklu wg scenariusza Doroty Masłowskiej pt: „Miedzy nami dobrze jest”

Dnia 11 stycznia 2012 r w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach odbył się spektakl Teatru Forum pt: „Ważne sprawy”. Premiera przedstawienia, która była jednocześnie zakończeniem projektu, odbyła się 14 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.

   
© ZSP6 Siedlce

Logowanie