UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6
w roku szkolnym 2019/2020

 

TECHNIKUM NR 6

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik geodeta

Technik transportu kolejowego

Technik budownictwa kolejowego

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik elektroenergetyk transportu szynowego 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6

Mechanik pojazdów kolejowych