5 kwietnia 2019 roku uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 zakończyli praktyki organizowane w Grecji. Była to kolejna mobilność zorganizowana w ramach projektu "Przez dobre praktyki ku lepszej przyszłości”, którego beneficjentem jest szkoła.

Realizacja projektu możliwa była dzięki finansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

Głównymi celami projektu było zwiększenie mobilności zawodowej młodzieży oraz podniesienie jej umiejętności i kompetencji zawodowych, językowych i społecznych.

W projekcie uczestniczyli uczniowie kształcący się w następujących kierunkach: technik cyfrowych procesów graficznych technik geodeta technik transportu kolejowego technik dróg i mostów kolejowych technik drogownictwa. Młodzież, która została zakwalifikowana do udziału w projekcie, uczestniczyła w zajęciach przygotowujących ją do odbycia mobilności zawodowej u greckiego partnera - Golden Sun Mobility Center S.M.P.C.

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwie mobilności dla 66 uczniów: 33 uczniów zrealizowało praktyki zawodowe w Grecji w terminie: 15-26.10.2018 30 uczniów zrealizowało praktyki zawodowe w Grecji w terminie: 25.03-05.04.2019.

Młodzież od poniedziałku do piątku realizowała praktyki zawodowe, a w weekendy uczestniczyła w programie kulturowym realizowanym przez partnera greckiego, gdzie poznała grecką kulturę i zwiedziła zabytki greckie.

W trakcie mobilności uczniom towarzyszyli nauczyciele, którzy nie tylko sprawowali opiekę nad uczniami, ale też dbali o monitoring projektu.

Obecnie uczniowie pracują nad materiałami upowszechniającymi, które niedługo opublikujemy na naszej stronie.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem na Facebooku (Kolejówka w Grecji), gdzie można obejrzeć relację z mobilności zawodowej oraz programu kulturowego wraz ze zdjęciami młodzieży.