Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Aktualności

Branżowe Centrum Umiejętności PKP Intercity Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach zwana popularnie siedlecką Kolejówką to szkoła, która przygotowuje uczniów do pracy w zawodach, szczególnie kolejowych. Dlatego odczuwamy wielką radość, że przy szkole zostanie utworzone Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie Interoperacyjność systemu kolei. To przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie podmiotów:

Miasta Siedlce pełniącego funkcję lidera przedsięwzięcia i będącego organem prowadzącym siedleckiej Kolejówki.

Związku Pracodawców Kolejowych – podmiotu branżowego.

Spółki PKP Intercity, która od wielu lat współpracuje z siedlecką Kolejówką i wspiera kształcenie w zawodach kolejowych.

Cieszymy się ogromnie, że spółka PKP Intercity jest partnerem również w tym przedsięwzięciu.

Dzięki wspólnemu działaniu, przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia, nowoczesnych technologii powstanie wspaniałe dzieło – Branżowe Centrum Umiejętności PKP Intercity Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach, w których podnosić kwalifikacje, nabywać dodatkowe umiejętności zawodowe będą mogli uczniowie, studenci, dorośli i nauczyciele kształcenia zawodowego.

Oferta dydaktyczno-szkoleniowa Branżowego Centrum Umiejętność PKP Intercity Związku Pracodawców Kolejowych oraz ZSP nr 6 w Siedlcach będzie dotyczyła kształcenia w 4 zawodach dziedziny Interoperacyjność systemu kolei: technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik pojazdów kolejowych.

Wsparcie funkcjonowania BCU będzie obejmowało realizację działań w czterech obszarach:

  • działalność edukacyjno-szkoleniowa,
  • działalność integrująco-wspierająca,
  • działalność innowacyjno-rozwojowa,
  • działalność doradczo-promocyjna.

BCU w swojej ofercie ma atrakcyjne szkolenia, kursy nadające uprawnienia. Z tej oferty mogą skorzystać uczniowie.

To wielki sukces dla kształcenia w zawodach kolejowych w siedleckiej Kolejówce.

 

 

Źródła:

>>>

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl