Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Psycholog szkolny

Jeżeli chcesz porozmawiać na temat:
• swojego samopoczucia i emocji, których doświadczasz,
• sposobów wzmacniania samooceny i poczucia własnej wartości,
• możliwości rozpoznawania i rozwijania swoich mocnych stron,
 
Jeżeli:
• czujesz lęk w sytuacjach społecznych, stres i presję np. związane z nauką, brakiem akceptacji siebie, obniżonym nastrojem, negatywnymi myślami,
• masz trudności z koncentracją, motywacją, uczeniem się,
• czujesz, że jest Ci trudno w obszarach, dla Ciebie ważnych,
• chcesz pomóc innej osobie.
 Zgłoś się do psychologa szkolnego.
 

Możesz się zgłosić na różne sposoby:
• przyjdź na dowolnej przerwie w godzinach mojej pracy, umówimy się na rozmowę
  lub napisz do mnie wiadomość na Librus
• możesz też zgłosić potrzebę konsultacji do swojego wychowawcy lub rodzica
• możesz poprosić bliskiego kolegę lub koleżankę o przyjście z Tobą, jeśli wiesz, że to będzie dla Ciebie pomocne

 Zapraszam!

Osoba, która szuka pomocy, wykazuje się odwagą, dojrzałością i mądrością.
 
Istotną częścią ogólnego zdrowia jest ZDROWIE PSYCHICZNE.
Zdrowie psychiczne jest jednym z podstawowych elementów ogólnego zdrowia i oznacza potencjał, który umożliwia:
• zaspokajanie potrzeb,
• osiąganie sukcesów,
• czerpanie radości i satysfakcji z życia,
• zwiększa zdolność rozwoju,
• uczenia się, radzenia sobie ze zmianami i pokonywania trudności,
• sprzyja nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi,
• aktywny udział w życiu społecznym.
 
 

Telefony pomocowe:

• 116111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, https://116111.pl/
• Ważne telefony antydepresyjne, pomoc w kryzysie psychicznym:
  https://forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-antydepresyjne
• Bezpłatna i anonimowa pomoc dla rodziców i nauczycieli:
  https://800100100.pl/
 

 

Anna Sachanowicz

Gabinet przy sekretariacie szkoły.

 

Godziny pracy:

poniedziałek 10:00-15:00
wtorek 10:00-14:00
środa 11:00-16:00
czwartek 10:00-15:00
piątek 10:30-13:30

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl