Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Branżowe Centrum Umiejętności

Branżowe Centrum Umiejętności PKP Intercity Związku Pracodawców Kolejowych oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach.

O kwalifikacjach sektorowych w Branżowym Centrum Umiejętności PKP Intercity Związku Pracodawców Kolejowych oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach

Dnia 14 marca 2024 r. w Sali Białej MOK w Siedlcach odbyła się konferencja pt. Kreowanie sieci współpracy biznesu z systemem edukacji w warunkach funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) w Siedlcach. Jednym z punktów konferencji był panel dyskusyjny dotyczący Branżowego Centrum Umiejętności, które powstanie przy siedleckiej Kolejówce. O kwalifikacjach sektorowych w Branżowym Centrum Umiejętności PKP Intercity Związku Pracodawców Kolejowych oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach rozmawiały p. Monika Kowalczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach i p. Ewa Boguszewska Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Pełnomocnik Zarządu PKP Intercity. Pani dyrektor Ewa Boguszewska, która reprezentowała organizację branżową, czyli Związek Pracodawców Kolejowych oraz partnera BCU – spółkę PKP Intercity, udzieliła rzeczowych i merytorycznych odpowiedzi na pytania zadane przez p. Monikę Kowalczyk dyrektora siedleckiej Kolejówki, dotyczące idei BCU w dziedzinie interoperacyjność systemu kolei, funkcjonowania BCU, jego wpływu na kadrę kształcenia kolejowego, oferty BCU oraz kwalifikacji sektorowych w BCU.


W tej chwili pracujemy nad przygotowaniem ciekawej oferty umożliwiającej podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych dla uczniów (w tym uczniów siedleckiej Kolejówki), studentów i dorosłych. Niebawem przy siedleckiej Kolejówce powstanie budynek BCU, a w nim pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt, w których kształcić się będą uczniowie (w tym z siedleckiej Kolejówki), studenci i dorośli. Ruszamy w styczniu 2025 r.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dotychczasowych etapów działań oraz prezentacji dotyczącej kwalifikacji sektorowych w Branżowym Centrum Umiejętności PKP Intercity, Związku Pracodawców Kolejowych oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Siedlcach.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl