Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Pedagog szkolny

 
Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego:
Udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawczych.
Współpraca z rodzicami. Indywidualne poradnictwo dla młodzieży w zakresie:
• trudności w procesie uczenia się
• konfliktów koleżeńskich
• problemów rodzinnych
• problemów osobistych
• niepowodzeń szkolnych
• poradnictwa zdrowotnego
• uzależnień
• pomocy w prawidłowym wyborze dalszego kształcenia

Organizowanie zajęć warsztatowych dla uczniów np.:
• Zajęcia dot. Uzależnień, prowadzone przez terapeutów z Poradni „Powrót z U”
• Zajęcia z Kodeksu Karnego, prowadzone przez przedstawicieli KMP w Siedlcach
• Warsztaty antystresowe, prowadzone przez pedagoga z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Siedlcach
• Zajęcia dot. skutecznych metod uczenia się, prowadzone przez pedagoga z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Siedlcach
• Zajęcia integracyjno – adaptacyjne, prowadzone przez pedagoga szkolnego
• Warsztaty profilaktyczne dotyczące dopalaczy "Dopalacze, narkotyki"
• Zajęcia informacyjne w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach
• Zajęcia zawodoznawcze prowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Siedlcach
• Zajęcia edukacyjne "Dobry komfort psychiczny i prawidłowe relacje w grupie rówieśniczej" przez pedagoga z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Siedlcach

Programy edukacyjne realizowane przez pedagoga szkolnego:
„Wybierz życie – pierwszy krok”- profilaktyka raka szyjki macicy
 Profilaktyka raka piersi - zajęcia profilaktyczne prowadzone przez stowarzyszenie RakOut
„ARS, czyli jak dbać o miłość” – profilaktyka uzależnień
Cyberprzemoc - profilaktyka uzależnień
Znamię? Znam je! - program profilaktyki czerniaka
„Podstępne WZW” - program profilaktyki zakażeń HBV i HCV

Pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Pedagog szkolny, który jest również doradcą zawodowym.

Od pedagoga można oczekiwać:
• dyskrecji
• życzliwej rozmowy
• porady
• informacji dot. specjalistów
• pomocy w sytuacjach trudnych

W zamian oczekuję szczerości.

Zapraszam do współpracy:
• Rodziców
• Nauczycieli
• Uczniów
 
 
Monika Łopuska
Gabinet pedagoga w szkole
(niski parter)

Godziny pracy:
poniedziałek 8.50 – 13.20
wtorek 11.00 – 16.00
środa 8.50 – 13.20
13.20-14.20 konsultacje
czwartek 9.00 – 14.30
piątek 9.35 – 13.35

 
Telefon:
(+48) 25 794 35 21
Kontakt:
 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl