Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Branżowa szkoła I stopnia Mechanik pojazdów kolejowych

Informacje o zawodzie:

Zawód mechanik pojazdów kolejowych jest zawodem z przyszłością poszukiwanym na rynku pracy . Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych zatrudniony jest przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Wykonuje naprawy urządzeń zainstalowanych w taborze trakcyjnym.
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego i dodatkowych kwalifikacji może zostać maszynistą pojazdów trakcyjnych.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:

Zdobywanie wiedzy na kierunku mechanik pojazdów kolejowych jest realizowany na wniosek i we współudziale ze spółkami kolejowymi PKP Intercity S.A. i PKP Cargo S.A. Spółkom zależy by po zakończeniu nauki uczniowie realizujący kształcenie dualne w ramach tego kierunku znaleźli u nich zatrudnienie na stanowiskach rzemieślnik i mechanik. W obecnej chwili stanowiska te należą do grupy najbardziej zagrożonych brakiem sukcesji. Uczniowie otrzymują wiedzę od doświadczonych pracowników. Spółki oferują uczniom tego kierunku możliwość korzystania z ulg przejazdowych przysługujących pracownikom spółek co usprawni dojazd uczniów na zajęcia.

Absolwent kierunku:

Naprawia, regeneruje, uruchamia części maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych. Dokonuje montażu maszyn i urządzeń. Diagnozuje elementy części maszyn i urządzeń taboru kolejowego. Wykonuje pomiary i odczytuje plany schematyczne urządzeń taboru kolejowego.

Absolwent może pracować:

W kolejowych spółkach przewozowych, w zakładach naprawczych taboru szynowego. W zakładach produkujących tabor kolejowy na stanowisku:
rzemieślnik, rewidenta taboru kolejowego, maszynisty pojazdów trakcyjnych ( po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji ).

Praktyki:

PKP Intercity S.A.

Kwalifikacje:
• TKO.09- Wykonywanie robót związanych
   z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych
 
Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy,
• matematyka, technika
 
Języki obce:
• język angielski
 
Absolwent kierunku:
• pracuje przy instalacji, montażu, uruchamianiu
  i naprawie częsci, maszyn i urządzeń
  w pojazdach kolejowych
 
Absolwent może pracować:
• w przedsiębiorstwach przewozowych kolejowych (np. PKP Intercity)
• w przedsiębiorstwach produkujących tabor kolejowy
• w zakładach naprawczych taboru kolejowego
 
Z nami odbędziesz praktyki i zyskasz
pracę w spółce PKP Intercity S.A.
W naszej ofercie edukacyjnej mamy
też stypendia dla najlepszych uczniów
oraz ulgi na przejazdy PKP 99%.
 
Stypendia dla najlepszych uczniów.
Możliwość zatrudnienia w PKP.
Galeria zdjęć
>>>
Współpraca:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl