Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Branżowa szkoła I stopnia Mechanik pojazdów kolejowych - mpk

Informacje o zawodzie:

Zawód mechanik pojazdów kolejowych jest zawodem z przyszłością, poszukiwanym na rynku pracy. Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.09 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych, uczeń zatrudniony jest przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych, w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów. Wykonuje naprawy urządzeń zainstalowanych w taborze trakcyjnym.
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego i dodatkowych kwalifikacji uczeń może zostać maszynistą pojazdów trakcyjnych.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:

Wykształcenie w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych jest w interesie spółki PKP Intercity S.A. Uczniowie otrzymują wiedzę od doświadczonych pracowników, zajęcia praktyczne odbywają się w spółce PKP Intercity S.A., stypendia dla wszystkich uczniów, ulgi przejazdowe usprawniające dojazd na zajęcia praktyczne. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu przygotowania zawodowego, absolwenci znajdują zatrudnienie w spółce PKP Intercity S.A., na stanowiskach rzemieślnik i mechanik, z możliwością dalszego rozwoju i awansu. 

Absolwent kierunku:

Naprawia, regeneruje, uruchamia części maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych. Dokonuje montażu maszyn i urządzeń. Diagnozuje elementy części maszyn i urządzeń taboru kolejowego. Wykonuje pomiary i odczytuje plany schematyczne urządzeń taboru kolejowego.

Współpraca z PKP Intercity S.A.

Stypendia dla wszystkich uczniów, zajęcia praktyczne w spółce PKP Intercity S.A.
Możliwość ukończenia dodatkowych kursów kwalifikacyjnych sponsorowanych przez spółkę PKP Intercity S.A. i nabycia dodatkowych uprawnień.
Dobra i stabilna praca po ukończeniu szkoły, z możliwością dalszego rozwoju i awansu w PKP Intercity S.A.

Możliwość podwyższenia kwalifikacji, pozyskania dodatkowych umiejętności zawodowych. Szansa na naukę przedmiotów zawodowych kolejowych w nowoczesnych pracowniach zawodowych w Branżowym Centrum Umiejętności - placówce, która powstanie w 2024 r. na terenie szkoły. Partnerem Branżowego Centrum Umiejętności jest spółka PKP Intercity S.A.

 

Kwalifikacje:
• TKO.09- wykonywanie robót związanych
   z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych.
 
Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy, matematyka, technika.
 
Języki obce:
• język angielski.
 
Absolwent kierunku:
• pracuje przy instalacji, montażu, uruchamianiu
  i naprawie części, maszyn i urządzeń
  w pojazdach kolejowych.
 
 

Współpraca z PKP Intercity S.A.

Stypendia dla wszystkich uczniów, zajęcia praktyczne w spółce PKP Intercity S.A.
Możliwość ukończenia dodatkowych kursów kwalifikacyjnych sponsorowanych przez spółkę PKP Intercity S.A. i nabycia dodatkowych uprawnień.
Dobra i stabilna praca po ukończeniu szkoły, z możliwością dalszego rozwoju i awansu w PKP Intercity S.A.

Galeria zdjęć
>>>
Współpraca:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl