Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Historia szkoły - tereźniejszość

W czwartek 3 grudnia 2020 r. w siedleckiej parafii pw. św. Józefa odbył się pogrzeb naszej pani dyrektor Aliny Brochockiej.
W ostatniej drodze śp. Aliny Brochockiej uczestniczyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i rodzice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach.
Od 31 listopada 2020 r. obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach pełniła pani Monika Kowalczyk. Pomimo trudnego czasu pandemii i edukacji zdalnej nie zabrakło działań służących rozwojowi i promocji szkoły.
 
W kwietniu 2021 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach podpisał porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju i kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Porozumienie podpisali: p. Cezary Lewandowski – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, p. Dariusz Grajda – członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, p. Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce i p. Monika Kowalczyk – P.O. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach. Zawarte między Spółką a Szkołą porozumienie ma na celu współpracę w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem. Uczniowie wyróżniający się wiedzą będą mogli otrzymywać stypendium, absolwenci ZSP nr 6 odbywać staże zawodowe w Spółce. Dzięki współpracy ze Spółką uczniowie i nauczyciele ZSP nr 6 będą uczestniczyć w organizowanych przez Spółkę przedsięwzięciach poszerzających wiedzę zawodową i umiejętności praktyczne.
 
Obecnie uczniowie siedleckiej „Kolejówki” kształcą się w 6 zawodach związanych z kolejnictwem:
Technikum nr 6 – technik transportu kolejowego, technik pojazdów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 – mechanik pojazdów kolejowych.
Bardzo cieszę się z podpisania tego porozumienia. To kolejna szansa, wsparcie i gwarancja zatrudnienia po zakończeniu edukacji dla uczniów naszej szkoły. Mam nadzieję, że znajdą się też uczniowie szkół podstawowych, którzy skorzystają z naszej oferty i podejmą naukę w naszej szkole. Nasza oferta kształcenia odpowiada realnym potrzebom rynku pracy – powiedziała Monika Kowalczyk p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach.
W piątek 21 maja 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta Gala finałowa I Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego Wiosna w obiektywie, podczas której zostały zaprezentowane bajeczne fotografie wiosny wykonane przez uczestników konkursu oraz wręczone nagrody zwycięzcom – laureatom i wyróżnionym. W uroczystości wzięli udział: p. Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce; Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach p. prof. dr hab. Mirosław Minkina; p. Ewa Gruszka – dyrektor Zakładu Centralnego PKP Intercity S.A.; p. Jacek Patoka - reprezentant Kolei Mazowieckich; p. Zbigniew Satyła – przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Kolei Mazowieckich; sponsorzy; artyści - Duet Amabile w składzie: p. Izabela Kiryluk (śpiew),  akompaniament: p. Joanna Szczepańska (flet), p. Adam Szczepański (pianino); nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Duża ilość zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs świadczy o tym, jak wielu młodych ludzi rozwija swoje pasje i zamiłowania. To właśnie dzięki nim świat staje się lepszy i piękniejszy. Bardzo trafnie oddaje to cytat z Powrotu Odysa Stanisława Wyspiańskiego: Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny.
Inicjatywa I Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego Wiosna w obiektywie powstała na początku tego roku i idealnie wpisuje się w działania naszej szkoły na rzecz wspierania uzdolnień i zainteresowań uczniów, którzy rozwijają wyobraźnię i budują kreatywność. Społeczność szkolna naszego Miasta oraz Gminy potrzebuje tak aktywnych i tak innowacyjnych młodych ludzi, którzy otwarci są na wszelkie style i formy.
W tegorocznej edycji wzięło udział 62. uczestników, którzy zaprezentowali swoje bajeczne fotografie. Jej zwieńczeniem była uroczysta Gala, w trakcie której przedstawiono fotograficzne dzieła sztuki wykonane przez laureatów i wyróżnionych w konkursie oraz wszystkich uczestników, którzy zgłosili swój udział w naszym przedsięwzięciu.
Laureatów i wyróżnionych w dwóch kategoriach, w kategorii uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych wskazało jury złożone z ekspertów o uznanych kwalifikacjach:
1. Pani Monika Kowalczyk – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach,
2. Pani Renata Orzeszek – projektant graficzny, właściciel Agencji Reklamy Bez szablonu,
3. Pani Monika Jabłkowska – redaktor terenowy Katolickiego Radia Podlasie oraz Regionalnego Portalu Informacyjnego Podlasie24.pl
4. Pan dr Marcin Sutryk – adiunkt Pracowni Sztuki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
5. Pan Paweł Papliński – fotograf, właściciel firmy Fotoelab.pl
Obradom jury przewodniczył dr Marcin Sutryk.
 
Patronat honorowy nad konkursem objęli:
1. Pan Andrzej Sitnik - Prezydent Miasta Siedlce,
2. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Mirosław Minkina.
 
Patronatem medialnym konkurs objęli:
1. Pan Dariusz Kuziak Prezes Zarządu oraz redaktor naczelny Tygodnika Siedleckiego,
2. Pani Joanna Soćko dziennikarz informacyjny Radia Eska Siedlce 96,8 FM,
3. Ks. Andrzej Sochal Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie oraz Regionalnego Portalu Informacyjnego Podlasie24.pl.
 
Na naszej konkursowej drodze los postawił również wielu życzliwych ludzi, którzy z chęcią i otwartością wsparli nasze konkursowe działania, bez nich nasze zamierzone cele nie zostałyby zrealizowane. Nasi sponsorzy to:
1. Pan Paweł Papliński – właściciel firmy Fotoelab.pl,
2. Pan Marek Paskudzki – właściciel firmy KREATOR,
Pan Krzysztof Mioduszewski – właściciel firmy Kodak Ekspress,
3. Lexpert sp. z o.o. Eksperci w prawie,
4. Bez szablonu Agencja Reklamowa,
5. Duet Amabile.
 
LAUREATEM w kategorii klas 7 i 8 szkół podstawowych została Milena Księżopolska uczennica klasy 7 Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale.
WYRÓŻNIENIE  w kategorii klas 7 i 8 szkół podstawowych otrzymała Julia Ciok uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 10 im. Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach. 
LAUREATEM  w kategorii szkół ponadpodstawowych został Bartłomiej Stosio uczeń klasy 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.
WYRÓŻNIENIE w kategorii szkół ponadpodstawowych  otrzymała Aleksandra Kowalczyk uczennica klasy 3 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.
Dodatkowo jury w konkursie przyznało NAGRODĘ SPECJALNĄ dla Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach za najaktywniejsze promowanie fotografii jako dziedziny sztuki.
Nagrody, które otrzymali nasi zwycięzcy to: wysokiej klasy tablety graficzne, słuchawki bezprzewodowe, vouchery na zdjęcia, bluzy i koszulki. Serdecznie dziękujemy naszym patronom, sponsorom za wsparcie, dzięki któremu mogliśmy zorganizować tak wspaniałą inicjatywę. Wyrazem naszej wdzięczności były podziękowania i prezenty przygotowane przez nauczycieli i uczniów z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
 
Dnia 25 czerwca uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2020/2021
To był trudny rok. Wiele łez wylanych, wiele samotnych chwil przed ekranem komputerów.  Ale nasza szkoła wbrew pozorom tętniła życiem. Wiele  wydarzyło się w tym roku, ale pandemia nie przeszkodziła uczniom i nauczycielom w realizacji wyznaczonych celów.
 
Uczniowie na dwutygodniowym stażu w Hiszpanii
W dniach od 28.08.2021 r. do 11.09.2021 r. uczniowie z klas 2ap, 2dg, 4a, 4b, 4c, 4d odbyli dwutygodniowy staż zawodowy w Granadzie w Hiszpanii. Uczniowie uczestniczą w stażu zawodowym w ramach realizacji projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” „Po kwalifikacje do Europy”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczniowie kształcący się w naszej szkole na kierunkach technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych podczas stażu, dzięki szkoleniom i wizytom studyjnym, wzbogacą swoją wiedzę, podwyższą umiejętności i kompetencje. Do odbycia stażu w Hiszpanii uczniowie zostali odpowiednio przygotowani. Uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych, a mianowicie kursie języka hiszpańskiego, zajęciach kulturowych, pedagogicznych, spotkaniach dotyczących prawnych aspektów pobytu za granicą, kursie pierwszej pomocy Te zajęcia okazały się niezwykle pomocne podczas pobytu w Hiszpanii. Łatwiej komunikować się, integrować w grupie i można czuć się bezpiecznie. Podczas dwutygodniowego pobytu w Hiszpanii uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję poznać kulturę tego kraju. Nie zabrakło bogatych wrażeń podczas zwiedzania Sevilli, Malagi i innych ciekawych miejsc. Koordynatorem szkolnym projektu jest p. Monika Kowalczyk
 
Od 1 września 2021 r. dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach jest pani Monika Kowalczyk.
Dnia 1 września o godz. 8.00  uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022. Pani Dyrektor Monika Kowalczyk przywitała w szkole uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dyrektor szkoły podziękowała uczniom klas I i ich rodzicom za zaufanie jakim obdarzyli szkołę. Szkoła oferuje ciekawe kierunki kształcenia i daje możliwość rozwoju.
 
27 września 2021 roku podczas uroczystości Ślubowania uczniów klas I, przyjęliśmy do szkolnej społeczności kolejną grupę uczniów. Będą kształcić się w Technikum nr 6 w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik pojazdów kolejowych, technik geodeta, technik budownictwa kolejowego. W Branżowej Szkole I stopnia nr 6 – w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych.
W uroczystości wzięli udział goście, nasi pracodawcy: pani Ewa Gruszka, Dyrektor Zakładu Centralnego PKP Intercity S.A. i pan Andrzej Kmiecik, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Siedlcach.
Punktem kulminacyjnym było uroczyste ślubowanie uczniów klas I na Sztandar Szkoły. Delegaci klas I obiecali godnie reprezentować imię szkoły oraz stać na straży wartości, które zdobią każdego prawego i uczciwego człowieka.
Uroczystość nie mogła odbyć się bez tradycyjnych otrzęsin.
Wszystkim Pierwszakom życzymy sukcesów szkolnych i osobistych, pięknych przyjaźni oraz wytrwałości w drodze do postawionych celów.
 
14. Międzynarodowe Targi Kolejowe w Gdańsku
Uczniowie klasy 3cg i 3cp z panią dyrektor i nauczycielami przedmiotów zawodowych w dniu 24.09.2021 r. uczestniczyli 14. Międzynarodowych Targach Kolejowych w Gdańsku. W tym roku było to największe wydarzenie branży transportowej w Europie.
Był to Dzień Edukacji i Kariery, który należał do pracodawców i ich potencjalnych pracowników. Uczniowie mieli możliwość bezpośrednich rozmów, zasięgnięcia informacji od firm uczestniczących w targach. Podczas całego dnia można było wziąć udział w spotkaniach, prelekcjach i warsztatach.
Nasi uczniowie uczestniczyli między innymi w spotkaniu  „100 pytań do… PKP Intercity bez tajemnic – gdzie odbyły się wystąpienia przedstawicieli poszczególnych zawodów : front-line (konduktor/kierownik pociągu, kasjer), maszynista, zawody techniczne (np. mistrz, rewident).
Dużym zainteresowaniem cieszyła się  – stacja zawodów, gdzie można było obejrzeć elementy wyposażenia warsztatów utrzymania taboru (narzędzia, przyrządy itp.) lub wyposażania pracowników poszczególnych grup zawodowych. Wystawiono  aktualnie użytkowane sprzęty, jak również używane kiedyś.  Uczniowie mieli możliwość dotknąć, a nawet spróbować obsługiwać niektóre z nich, co przyniosło im wielką frajdę.  Duże wrażenie zrobiła wystawa najnowocześniejszych pojazdów kolejowych ( np. lokomotywy wodorowej, hybrydowego składu  pociągu, składu REGIOJET, wagonu COMBO,  wagonu do przewozu wojska, sprzętu używanego przy modernizacji nawierzchni itp.).
 
Prawdziwym wyróżnieniem dla szkoły był udział jej dyrektora w III Forum Kultury Bezpieczeństwa.
„Bezpieczeństwo i rozwój transportu kolejowego w rękach przyszłej kadry zawodowej” pod takim hasłem odbyło się III Forum Kultury Bezpieczeństwa. Wydarzenie wpisało się w cele Europejskiego Roku Kolei, w tym m.in. promowanie atrakcyjności zawodów związanych z transportem kolejowym. Forum było częścią projektu Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Spotkanie odbyło się 29 września 2021 r.
Z ubiegłorocznego raportu „Kolejowe szkolnictwo zawodowe. Analiza UTK” wynika, że edukacja branżowa to obszar, który wymaga szczególnej atencji, gdyż powstająca luka pokoleniowa może być zagrożeniem dla rozwoju kolei zarówno w Polsce jak i w Europie. Głównym celem wydarzenia było wsparcie sektora kolejowego w aspekcie rosnącego zapotrzebowania na  wykwalifikowaną kadrę zawodową i znalezienie rozwiązań na zapewnienie dopływu kadr o odpowiednich kwalifikacjach. Wysoki poziom przygotowania zawodowego przyszłych pracowników kolei to ważny element warunkujący bezpieczeństwo ruchu kolejowego, stąd też tak istotną rolę odgrywa kształtowanie świadomości przyszłej kadry już na etapie edukacji w szkołach ponadpodstawowych.
W trakcie Forum dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wskazał istotę kolejowego szkolnictwa zawodowego i odpowiednio wykwalifikowanej kadry zawodowej jako jednego z głównych filarów kultury bezpieczeństwa. O działaniach i planach w zakresie rozwoju branżowego szkolnictwa zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora kolejowego mówiła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki p. Marzena Machałek. Sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury p. Andrzej Bittel przedstawił sektor kolejowy jako nowoczesne i atrakcyjne miejsce pracy w kontekście realizowanych inwestycji.  Nie zabrakło również głosu pracodawców na temat najistotniejszych potrzeb w obszarze zatrudnienia, w imieniu których wystąpił przedstawiciel Związku Pracodawców Kolejowych.
Interesującym elementem panelu merytorycznego było wskazanie istniejących już rozwiązań, zmierzających do wsparcia kształcenia dualnego i ułatwienie nawiązania porozumienia pomiędzy potencjalnymi pracodawcami a przyszłymi pracownikami. W tej części  p. Bartosz Sokoliński, Dyrektor Zarządzający ds. Innowacji i Technologii, zaprezentował działania prowadzone przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach programu „Kadry dla przemysłu”.
Przykład dobrych praktyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach zaprezentowała mgr Monika Kowalczyk Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach.
W III Forum Kultury Bezpieczeństwa z ramienia szkoły, siedleckiej Kolejówki uczestniczyły: p. Monika Kowalczyk – dyrektor szkoły i p. Urszula Aksiuto – nauczyciel przedmiotów zawodowych kolejowych.
To bardzo cenne doświadczenie. Dobrze, że w szkolnictwie branżowym podejmuje się działania usprawniające kształcenie przyszłych kadr kolejowych.
Jako szkoła cieszymy się z tego, bo przecież kadrę kolejową zasilają również uczniowie siedleckiej Kolejówki.
 
Hola Espana
W dniach od 07.11.2021 r. do 21.11.2021 r. uczniowie z klas 2b, 3bp, 3bg, 3cg odbyli dwutygodniowy staż zawodowy w Granadzie w Hiszpanii. To już druga grupa uczniów. Uczniowie uczestniczą w stażu zawodowym w ramach realizacji projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „Po kwalifikacje do Europy”, realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Tym razem to uczniowie z kierunków: technik geodeta, technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego szkolili i doskonalili umiejętności zawodowe. Uczniowie zwiedzili też ciekawe miejsca Hiszpanii.
>>>

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl