Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik pojazdów kolejowych

Informacje o zawodzie:

Zawód technik pojazdów kolejowych jest zawodem z przyszłością poszukiwanym na rynku pracy . Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.09. Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych i TKO.10 Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych technik pojazdów kolejowych zatrudniony jest przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy urządzeń zainstalowanych w taborze trakcyjnym. Po zdobyciu doświadczenia zawodowego może zostać maszynistą – instruktorem, komisarzem odbioru pojazdów trakcyjnych, kontrolerem.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:

Technik pojazdów kolejowych jest zawodem bardzo poszukiwanym przez kolejowy rynek pracy. Wiele spółek zwłaszcza przewoźników kolejowych w całym kraju poszukuje maszynistów pojazdów trakcyjnych, pracowników obsługi pojazdów trakcyjnych ich naprawy i konserwacji.

Ciągły rozwój kolei, a także progresywna modernizacja taboru powoduje zapotrzebowanie na młode kadry w zakresie naprawy i prowadzenia pojazdów trakcyjnych, autobusów szynowych.

Potrzeba kształcenia w zawodzie wynika również z potrzeb pracodawców. Urząd Transportu Kolejowego prognozuje zapotrzebowanie w najbliższych latach na maszynistów na poziomie 5 tysięcy pracowników. Stąd spółki przewozowe skłonne są już dziś zatrudnić wysoko wykwalifikowanych pracowników posiadających wykształcenie techniczne zawodzie technik pojazdów kolejowych.

Absolwent może pracować:

W kolejowych spółkach przewozowych, w zakładach naprawczych taboru szynowego, w zakładach produkujących tabor kolejowy na stanowisku:
maszynisty pojazdów trakcyjnych, rewidenta taboru kolejowego, diagnosty stanu technicznego taboru kolejowego, montera napraw taboru kolejowego,
maszynista – instruktor (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej), komisarz odbioru pojazdów kolejowych (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej), kontroler (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej).

 

 

Kwalifikacje:
TKO.09. - Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych
TKO.10. - Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych
 
  Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy, matematyka, fizyka
 
  Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, fizyka
 
  Języki obce:
• język angielski, język niemiecki lub rosyjski
 
  Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 2,3 i 4 odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych
 
  Absolwent kierunku:
• naprawia i regeneruje części maszyn i urządzeń taboru kolejowego,
• dokonuje montażu maszyn i urządzeń,
• instaluje, uruchamia i odsługuje maszyny i urządzenia,
• diagnozuje elementy części maszyn i urządzeń taboru kolejowego,
• wykonuje pomiary i odczytuje plany schematyczne urządzeń taboru kolejowego.
 
Absolwent może pracować:
• w kolejowych spółkach przewozowych,
• w zakładach naprawczych taboru szynowego, w zakładach produkujących tabor kolejowy na stanowisku:
 - maszynisty pojazdów trakcyjnych,
 - rewidenta taboru kolejowego,
 - diagnosty stanu technicznego taboru kolejowego,
 - montera napraw taboru kolejowego,
 - maszynista – instruktor (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej),
 - komisarz odbioru pojazdów kolejowych (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej), kontroler (jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej).
 - kasowy
 
Z nami odbędziesz praktyki w spółce PKP Intercity S.A. W naszej ofercie edukacyjnej mamy też stypendia dla najlepszych uczniów.
 
Galeria zdjęć
>>>
Patronat:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl