Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Dyrekcja szkoły

Dyrekcja Zespółu Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach
Dyrektor szkoły:
mgr Monika Kowalczyk
Z-ca dyrektora ds. ogólnokształcących:
mgr Marta Pawlak-Malon
Z-ca dyrektora ds. zawodowych:
mgr inż. Weronika Makowska

Patron szkoły - gen. Józef Bem

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl