Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - tgipc

Informacje o zawodzie:
 
Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania cyfrowego z uwzględnieniem druku 3D. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne przeznaczone do obróbki i projektowania grafiki wektorowej, bitmapowej, modelowania 3D oraz typowe programy do tworzenia publikacji z uwzględnieniem ebook’ów.
 
Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej dobiera procesy i ustala parametry drukowania cyfrowego, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. 
 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonuje projekty graficzne prac przeznaczonych do publikacji elektronicznej, tworzy również ebook’i  z wykorzystaniem najnowszych technologii. Zajmuje się on również modelowaniem obiektów 3D przeznaczonych do druku 3D. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek czy publikacji elektronicznych. Zakres wykonywanych zadań jest dostosowany do oczekiwań pracodawców, uwzględniając ich wskazania i propozycje. Z jednej strony zawód ten wymaga umiejętności technicznych, a z drugiej strony wrażliwości i poczucia estetyki.  
 
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej odpowiada za całokształt działań składających się na proces druku książki, czasopisma, gazety, ulotki, opakowania itp. Ostateczny efekt jego pracy w postaci gotowego produktu, np. książki, czytelnik otrzymuje do ręki. 
 
Uzasadnienie potrzeby kształcenia:
 
Poligrafia oraz rynek szeroko rozumianych projektów multimedialnych przeznaczonych do publikowania w Internecie i innych mediach, to bardzo prężnie rozwijająca się gałąź przemysłowa i usługowa, przede wszystkim w związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi klientów dotyczących produktów poligraficznych oraz wysokiej jakości publikacji multimedialnych.  
 
Na rynku pojawiają się coraz nowsze publikacje wydawnicze, nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju druki akcydensowe oraz inne produkty poligraficzne, a także na profesjonalne prezentacje informacyjno-reklamowe oraz projekty multimedialne zamieszczane w Internecie i innych mediach. Pod względem jakości polska poligrafia znajduje się w czołówce europejskiej. Regularne inwestycje, stosowane technologie oraz rozwój nowych obszarów działalności podnoszą polski przemysł poligraficzny na jeszcze wyższe miejsce w Europie. 
 
W związku z tym, istnieje konieczność wykształcenia kadry pracowniczej wyspecjalizowanej w procesach poligraficznych i szeroko rozumianych projektach multimedialnych, która wraz z przedstawicielami pozostałych zawodów poligraficznych stanowi niezbędny element rozwoju tego sektora przemysłu i usług.
  Kwalifikacje:
PGF.04 - przygotowywanie oraz wykonywanie
   prac graficznych i publikacji cyfrowych.
PGF.05 - drukowanie i obróbka druków.
 
  Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy, matematyka, informatyka.
 
  Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, informatyka.
 
  Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 3 i 4 odbywają praktykę zawodową
  w jednej z firm poligraficznych lub reklamowych.
 
  Absolwent może pracować:
• w agencjach reklamowych,
• w studiach graficznych,
• w wydawnictwach,
• w firmach zajmujących się obsługą marketingową
   innych przedsiębiorstw,
• w firmach typu Press i drukarniach,
• w zakładach prowadzących usługi poligraficzne i reklamowe,
• w firmach rzemieślniczych,
• we własnej działalności gospodarczej.

Odkryj swój własny styl, projektując pod okiem
zawodowych grafików.
Z nami nauczysz się pracować na profesjonalnych
programach graficznych.
Twórz, poszukuj i kreuj od prac manualnych
po projektowanie 3D.
 
Możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności związanych z kształtowaniem ich aktywności i kreatywności.
 
Aktywna współpraca z uczelniami wyższymi, z szansą na dalszy rozwój ucznia, nabycie dodatkowych umiejętności zawodowych.
Galeria zdjęć
>>>
Współpraca i patronaty:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl