Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik transportu kolejowego

Informacje o zawodzie:

Zawód technik transportu kolejowego jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy ciekawym i przynoszącym wiele satysfakcji. Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.07. organizacja i prowadzenie ruchu pociągów i certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.08. planowanie i realizacja przewozów kolejowych absolwent może ubiegać się o pracę w PKP PLK S.A. i w spółkach przewozów pasażerskich i towarowych.
Wszystkie wymienione zawody związane są z pracą na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, planowaniem i organizacją przewozów pasażerskich i towarowych oraz zarządzania taborem kolejowym.
Zasady dotyczące zatrudnienia i warunki jakie są obowiązani spełniać pracownicy zatrudnieni na ww. stanowiskach określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 12 stycznia 2015 r. poz. nr 46

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:


Technik transportu kolejowego jest zawodem obecnie deficytowym. W wielu regionach kraju są poszukiwani specjaliści z wykształceniem kolejowym, gdyż zauważany jest wzrost zapotrzebowania na potencjalnych pracowników związanych z obsługą ruchu kolejowego, którym m.in. jest technik transportu kolejowego. W pozostałych częściach kraju istnieje stałe zapotrzebowanie na kadry tej branży, co stwarza dogodne warunki zarówno dla pracodawców jako strony podażowej, jak i potencjalnych pracowników, czyli strony popytowej na rynku pracy. Ponadto dynamiczny rozwój kolei, a także postępująca modernizacja sieci kolejowej oraz taboru implikuje zapotrzebowanie na młode kadry, wykształcone z wykorzystaniem nowych technologii i dla obsługi nowych technologii.

Absolwent może pracować:


W spółkach kolejowych na stanowisku: dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przejazdowego, kierownika pociągu, konduktora, rewidenta, manewrowego, ustawiacza, kasjera biletowego i kasjera towarowego, jako dalszy etap rozwoju kariery zawodowej może pracować jako: dyspozytor ruchu kolejowego, instruktor, kontrolera, maszynisty (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji), maszynisty pomocniczych pojazdów kolejowych, pojazdów metra i prowadzącego maszyny do kolejowych robót budowlanych (po zrealizowaniu fakultetu – dodatkowej kwalifikacji).

Kwalifikacje:
• TKO.07- organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
• TKO.08-planowanie i realizacja przewozów kolejowych
 
Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy,
• matematyka, geografia
 
Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, geografia
 
Języki obce:
• język angielski, język niemiecki lub rosyjski
 
Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 2, 3 i 4 odbywają praktykę zawodową w jednej ze spółek kolejowych,
stypendium dla najlepszych uczniów.
 
 
Absolwent może pracować:
• w PKP PKL S.A. w zawodach związanych
• z prowadzeniem ruchu pociągów, tj. dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika przejazdowego,
• w kolejowych firmach przewozowych
• w zawodach związanych z prowadzeniem ruchu pociągów, tj. kierownik pociągu, kierownik pociągu gospodarczego i roboczego, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, pracownik kasowy.
 
Na tym kierunku odbędziesz praktyki w:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
PKP Intercity S.A., PKP Cargo S.A.
Masz szansę na stypendia dla najlepszych uczniów
oraz możliwość zatrudnienia w PKP.
Pod okiem zawodowców nauczysz się planować
i organizować pasażerskie i towarowe przewozy kolejowe
oraz zarządzać taborem kolejowym.
 
 
Galeria zdjęć
>>>
Współpraca:

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl