Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Sztandar szkoły

Tekst ślubowania klas pierwszych
„Człowiek jest istotą ,
której sposób istnienia jest kwestią
otwartej wciąż decyzji,
kim chce być i kim chce się stać”.
(Max Scheler)   
 
My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach, świadomi możliwości uczestniczenia w świecie teraz i w przyszłości - uroczyście ślubujemy:
- strzec wartości etycznych i moralnych, czyniąc treścią swojego życia hasła wielu pokoleń Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna;
- swe serce, myśli i cały zapał młodzieńczych sił poświęcić na doskonalenie się poprzez rzetelnie zdobywaną wiedzę i umiejętności;
- swoim postępowaniem i zachowaniem godnie reprezentować szkołę, jej patrona i sztandar;
- wytrwałą nauką i pracą budować przyszłość opartą na zasadach poszanowania godności każdego człowieka;

ŚLUBUJEMY
Słowa te wypowiadamy wobec dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców oraz koleżanek  i kolegów z klas starszych. Liczymy na państwa pomoc i wsparcie.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl