Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Kadra szkoły

Grono Pedagogiczne 2023/2024:

Urszula Aksiuto - przedmioty zawodowe
Anna Algawam - język polski
Hanna Biedruna-Kudź - chemia, fizyka
Magdalena Bieniek - przedmioty zawodowe
Dorota Borychowska - historia, wos
Renata Brodowska - matematyka
Marek Burski - wychowanie fizyczne
Grzegorz Chraniuk - przedmioty zawodowe
Kamil Chromiński - przedmioty zawodowe
Marika Cichocka - informatyka
Piotr Czerski - przedmioty zawodowe
Aleksandra Czmoch - język rosyjski, język polski
Aleksandra Długosz - nauczyciel współorganizujący
Anita Fatyga - język angielski
Hanna Gadomska - bibliotekarz, podstawy przedsiębiorczości
Andrzej Gałązka - geografia, wychowanie fizyczne
Aneta Gil - nauczyciel współorganizujący
Agnieszka Górzyńska - przedmioty zawodowe
Dorota Jagielska
- przedmioty zawodowe
Łukasz Jastrzębski - przedmioty zawodowe
Joanna Kadej - nauczyciel współorganizujący
Sylwia Kalata
 - nauczyciel współorganizujący
Agnieszka Kanicka - język angielski
Marta Karlikowska-Grabarczyk - przedmioty zawodowe
Maria Karpik - język angielski
Wojciech Kędziora - przedmioty zawodowe
Monika Kępkowicz - język angielski, BHP
Małgorzata Komar - historia, hit
Piotr Koryciński - przedmioty zawodowe
Monika Kowalczyk - dyrektor szkoły, język polski
Radosław Kulik - przedmioty zawodowe
Katarzyna Kurowska - matematyka
Janusz Kwaśniewski - wychowanie fizyczne
ks. Łukasz Kwasowiec - religia
Sylwia Łęczycka - przedmioty zawodowe
Andrzej Łęczycki - przedmioty zawodowe
Monika Łopuska - pedagog szkolny
Paweł Łukasik - przedmioty zawodowe
Weronika Makowska - wicedyrektor szkoły ds. zawodowych, przedmioty zawodowe
Grażyna Malinowska - biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
Wiesław Milewski - przedmioty zawodowe
Czesław Mojski - przedmioty zawodowe 
Monika Nasiłowska - wychowanie fizyczne
Violetta Nasiłowska - pedagog specjalny
Katarzyna Nawrot - przedmioty zawodowe
Damian Niedziółka - przedmioty zawodowe
Edyta Niedziółka - chemia, matematyka
Łukasz Niedziółka - przedmioty zawodowe
Elżbieta Noszczak - przedmioty zawodowe
Joanna Oknińska - język niemiecki
Tomasz Okniński - informatyka
Renata Orzeszek - przedmioty zawodowe
Małgorzata Ostapowicz - nauczyciel współorganizujący
Magdalena Owczarczyk - przedmioty zawodowe
Piotr Paluchowski - przedmioty zawodowe
Marta Pawlak-Malon - wicedyrektor szkoły ds. ogólnokształcących, pedagog specjalny
Anna Poniatowska - historia, bibliotekarz
Elżbieta Próchenko - przedmioty zawodowe
Marek Próchenko - przedmioty zawodowe
Magdalena Rabczuk - matematyka
Joanna Rak - przedmioty zawodowe
Małgorzata Remiszewska - język polski, bibliotekarz
Iwona Rozbicka - język niemiecki
Anna Sachanowicz - psycholog szkolny
Katarzyna Sajewicz - język rosyjski
Robert Semenowicz - przedmioty zawodowe
Magdalena Sołtysiuk-Kruś - przedmioty zawodowe
Małgorzata Stańczuk - wychowanie fizyczne
Marzena Suchożebrska - religia
ks. Grzegorz Suwała - religia
Edyta Szarejko - geografia
Konrad Szupłak - wychowanie fizyczne
Emil Świderski - informatyka, historia
Agnieszka Walesiak - biologia, nauczyciel współorganizujący
Łukasz Wawrzyszczuk - przedmioty zawodowe
Barbara Wierzejska - matematyka
Paulina Włosek - język angielski
Joanna Wojtkowska-Śpiewak - język polski
Teresa Wolszczak - fizyka

Pracownicy administracyjni szkoły:

 

Agnieszka Michalska – sekretarz szkoły
Agnieszka Dados - główny księgowy
Irena Śledź - specjalista do spraw płac
Edyta Łazarewicz - kierownik gospodarczy
Joanna Kazimierzak - referent

 


Pracownicy obsługi:

 

Sławomir Kruk
Zbigniew Kępka
Leszek Rowicki
Joanna Lipińska
Elżbieta Głódź
Sabina Kępka

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl