Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Kadra szkoły

Grono Pedagogiczne 2020/2021:

Urszula Aksiuto - przedmioty zawodowe
Anna Algawam - język polski
Marek Burski - wychowanie fizyczne
Grzegorz Chraniuk - przedmioty zawodowe
ks. Grzegorz Chruściel - religia
Piotr Czerski - przedmioty zawodowe
Anita Fatyga - język angielski
Hanna Gadomska - bibliotekarz, podstawy przedsiębiorczości
Andrzej Gałązka - geografia, wychowanie fizyczne
Aneta Gil - nauczyciel wspomagający
Dorota Jagielska - przedmioty zawodowe
Łukasz Jastrzębski - przedmioty zawodowe
Zdzisław Jaworowski - przedmioty zawodowe
Sylwia Kalata - nauczyciel wspomagający
Agnieszka Kanicka - język angielski
Marta Karlikowska-Grabarczyk - przedmioty zawodowe
Maria Karpik - język angielski
Wojciech Kędziora - przedmioty zawodowe
Monika Kępkowicz - język angielski, BHP
Małgorzata Komar - wicedyrektor szkoły, historia, wos
Piotr Koryciński - przedmioty zawodowe
Monika Kowalczyk - p.o. dyrektora szkoły, język polski
Dariusz Kozioł - informatyka
Sławomir Kozłowski - przedmioty zawodowe
Radosław Kulik - przedmioty zawodowe
Katarzyna Kurowska - matematyka
Janusz Kwaśniewski - wychowanie fizyczne
Sylwia Łęczycka - przedmioty zawodowe
Andrzej Łęczycki - przedmioty zawodowe
Monika Łopuska - pedagog szkolny
Weronika Makowska - przedmioty zawodowe
Grażyna Malinowska - biologia, edukacja dla bezpieczeństwa
Wiesław Milewski - przedmioty zawodowe
Czesław Mojski - przedmioty zawodowe 
Magdalena Musiejczuk - Barczuk - muzyka
Monika Nasiłowska - wychowanie fizyczne
Agnieszka Nasiłowska - Trusińska - język rosyjski
Katarzyna Nawrot - przedmioty zawodowe
Edyta Niedziółka - chemia, podstawy przedsiębiorczości, matematyka
Elżbieta Noszczak - przedmioty zawodowe
Joanna Oknińska - język niemiecki
Tomasz Okniński - informatyka
Monika Olędzka - język angielski
Renata Orzeszek - przedmioty zawodowe
Małgorzata Ostapowicz - nauczyciel wspomagający
Magdalena Ostas - muzyka
Piotr Paluchowski - przedmioty zawodowe
Anna Patkowska - matematyka
Marta Pawlak - nauczyciel wspomagający
Elżbieta Piekart - język rosyjski
Grzegorz Płotczyk - matematyka
Anna Poniatowska - historia, bibliotekarz
Elżbieta Próchenko - przedmioty zawodowe
Marek Próchenko - wicedyrektor szkoły, przedmioty zawodowe
Magdalena Rabczuk - matematyka
Mateusz Mieszczyński - informatyka, przedmioty zawodowe
Joanna Rak - przedmioty zawodowe
Małgorzata Remiszewska - język polski, wok
Robert Semenowicz - przedmioty zawodowe
Małgorzata Stańczuk - wychowanie fizyczne
Marzena Suchożebrska - religia
Edyta Szarejko - historia, geografia
Łukasz Wawrzyszczuk - przedmioty zawodowe
Barbara Wierzejska - matematyka
Joanna Wojtkowska-Śpiewak - język polski
Teresa Wolszczak - fizyka
Michał Wożniak - religia

Pracownicy administracyjni szkoły:

 

Ewa Krasnodębska – sekretarz szkoły
Agnieszka Dados - główny księgowy
Irena Śledź - specjalista do spraw płac
Elżbieta Gołęgowska-Wrona - kierownik gospodarczy
Agnieszka Michalska - referent

 


Pracownicy obsługi:

 

Alfred Krasnodębski
Zbigniew Kępka
Leszek Rowicki
Joanna Lipińska
Elżbieta Głódź
Sabina Kępka

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl