Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Siedlcach

Technik elektroenergetyk transportu szynowego - tetsz

Informacje o zawodzie:

Zawód technik elektroenergetyk pojazdów szynowych jest zawodem z przyszłością, poszukiwanym na rynku pracy.

Po uzyskaniu certyfikatu kwalifikacji zawodowych TKO.05 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej i TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego zatrudniony jest przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych), w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.

Organizuje on stanowiska pracy do wykonywania przeglądów i napraw taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej. Diagnozuje uszkodzenia maszyn i aparatów taboru kolejowego oraz urządzeń zasilania, podejmuje decyzje o zakresie napraw. Wykonuje naprawy maszyn, aparatów, urządzeń zainstalowanych w taborze oraz sieciach zasilających, trakcyjnych i urządzeń na podstacjach trakcyjnych.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia:

Technik elektroenergetyk transportu szynowego jest zawodem bardzo poszukiwanym przez kolejowy rynek pracy. Wiele spółek, zwłaszcza przewoźników kolejowych w całym kraju, poszukuje maszynistów pojazdów trakcyjnych, pracowników obsługi pojazdów trakcyjnych do ich naprawy i konserwacji. Ciągły rozwój kolei, a także progresywna modernizacja taboru powoduje zapotrzebowanie na młode kadry w zakresie naprawy i prowadzenia taboru kolejowego.

 

Absolwent kierunku:

Wykonuje i uruchamiania sieci doprowadzające energię do urządzeń trakcyjnych na podstawie dokumentacji technicznej. Wykonuje konserwację sieci zasilających i trakcji elektrycznej. Posługuje się i sporządza: dokumentację techniczną, schematy ideowe i montażowe obwodów elektrycznych, dokumentację eksploatacyjną sieci zasilającej i trakcyjnej, dobre zabezpieczenia i elementy ochrony przeciwporażeniowej stosowane w sieciach zasilających i trakcyjnych, wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i interpretuje wyniki pomiarów w celu nadzorowania poprawności działania urządzeń i sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej. Wykonuje prace instalacyjno-montażowe elementów sieci zasilających urządzeń trakcyjnych i trakcji elektrycznej. Planuje i wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawę sieci zasilającej i trakcji elektrycznej.

Klasa patronacka PKP Intercity S.A.

Stypendia dla uczniów, praktyka zawodowa w spółce PKP Intercity S.A.
Możliwość ukończenia dodatkowych kursów kwalifikacyjnych sponsorowanych przez spółkę PKP Intercity S.A.
Dobra i stabilna praca po ukończeniu szkoły, z możliwością dalszego rozwoju i awansu w PKP Intercity S.A.

Możliwość podwyższenia kwalifikacji, pozyskania dodatkowych umiejętności zawodowych. Szansa na naukę przedmiotów zawodowych kolejowych w nowoczesnych pracowniach zawodowych w Branżowym Centrum Umiejętności - placówce, która powstanie w 2024 r. na terenie szkoły. Partnerem Branżowego Centrum Umiejętności jest spółka PKP Intercity S.A.

Kwalifikacje:
• TKO.05-montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznych.
• TKO.06-montaż i eksploatacja środków transportu szynowego.
 
Przedmioty punktowane przy naborze:
• język polski, język obcy, matematyka, technika.
 
Przedmioty rozszerzone:
• matematyka, język angielski.
 
Języki obce:
• język angielski, język niemiecki lub rosyjski.
 
Informacje dodatkowe:
• uczniowie klasy 2, 3 i 4 odbywają praktykę w PKP Intercity S.A.
 
Absolwent kierunku:
• montuje i eksploatuje sieci zasilające oraz trakcje elektryczne,
• montuje i eksploatuje środki transportu szynowego.
 
Absolwent może pracować:
na stanowisku:
  • elektromonter instalacji elektrycznych,
  • elektromonter napowietrznych linii niskich i średnich napięć,
  • elektromonter napowietrznych linii wysokich i najwyższych napięć,
  • elektromonter pogotowia elektroenergetycznego,
  • elektromonter sieci trakcyjnej,
  • rewident taboru,
  • maszynista (po zrealizowaniu fakultetów – dodatkowych kwalifikacji),
  • elektromonter maszyn elektrycznych,
  • elektromonter taboru szynowego.
 
W naszej szkole nauczysz się na podstawie dokumentacji wykonywać i uruchamiać sieci, doprowadzające energię
do urządzeń trakcyjnych. Będziesz pracować z fachowcami z branży, którzy nauczą Cię posługiwać się i sporządzać dokumentację techniczną,
schematy ideowe oraz montażu obwodów elektrycznych. 
Z nami zdobędziesz wiedzę, nauczysz się planować i wykonywać przeglądy, konserwacje i naprawę sieci zasilających i trakcji elektrycznej.
 
Klasa patronacka PKP Intercity S.A.
 
Możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności związanych z kształtowaniem ich aktywności i kreatywności.
Galeria zdjęć
>>>
Patronat i współpraca:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6
im. gen. Józefa Bema w Siedlcach 

ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce    www.zsp6siedlce.pl

 

tel. / fax (+48) 25 794 35 12
sekretariat@zsp6siedlce.pl